Maj to miesiąc błogiego lenistwa i odpoczynku. Czasem jednak warto porzucić wygodny leżak i zamiast dla ciała, zrobić coś dla ducha. Z podobną inicjatywą do mieszkańców Torunia wyszła Galeria Sztuki „Wozownia”. Wystawy, warsztaty, wykłady – to dowód na to, że miesiące letnie wcale nie muszą być nudne.

Wystawa „od Conditio Humana do…”

W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci profesora Adolfa Ryszki – wykładowcy na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy w powojennej Polsce. W kręgu zainteresowań Ryszki jako artysty był człowiek w całokształcie jego właściwości, człowiek uwikłany, doświadczający, zgłębiający własną naturę. Słynne „Conditio Humana”, w sztuce profesora znalazło nowy, głębszy wyraz. Posłużyło także jako temat przewodni do stworzenia licznego zbioru prac, które teraz udostępnione zostaną mieszkańcom Torunia. W wystawie będą prezentowane dzieła prof. Adolfa Ryszki, pochodzące z prywatnego archiwum żony Profesora, Pani Jasnej Strzałkowskiej–Ryszki, z depozytu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a także ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Oprócz rzeźb Adolfa Ryszki przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna wybranych elementów dorobku artystycznego Profesora. Swoje prace zaprezentują również członkowie Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte” oraz zaproszeni artyści. Celem wystawy jest wywołanie refleksji nad tematem człowieka i człowieczeństwa, jest to także próba przypomnienia widzom postaci Adolfa Ryszki i tego, co pragnął wnieść do sztuki.

Galeria Sztuki Wozownia 15.05.2015 (piątek) – 28.06.2015 roku (niedziela)
Galeria Fundacji Tumult 15.05.2015 (piątek) – 14.06.2015 roku (niedziela)

Krystyna Januszkiewicz ARCHITEKTURA XXI WIEKU / Technologie cyfrowe i ekologia

Kolejne z cyklu spotkań „Architektura w Wozowni”- projektu, którego autorką jest Teresa Dudzińska. Tematyka wystąpień poświęcona jest stylom architektonicznym w poszczególnych epokach – ich powstawaniu, funkcjonowaniu, analizie, wykorzystywanym narzędziom. Podczas najbliższego spotkania uczestnicy skupią się wokół zagadnień technologii cyfrowej i ekologii. „Niewiele pisze się o tym w krajowych pismach architektonicznych, choć w różnych miejscach na świecie, dzięki cyfrowym narzędziom projektowania i fabrykacji, powstają fascynujące budowle.” – wyjaśnia tematykę prezentacji Krystyna Januszkiewicz, prowadząca. Współczesna architektura to różnorodność, fantazja i ekspresja. Pomocą dla twórców coraz częściej stają się metody cyfrowe, które pozwalają im w pełni zobrazować wizje i pomysły. W swojej pracy architekci pamiętają jednak, że wyznacznikiem naszych czasów zaczyna stawać się zagadnienie zdrowia i ekologii. Ich zadaniem jest więc połączenie swobody i wyrazu z troską o ochronę środowiska.

18.05.2015 (poniedziałek), godz. 17.00

Roman Bromboszcz „Wyższe etapy gry”

Sztuka współczesna to sztuka bez granic. Rozszerza swoje ramy tak, by docierać do coraz nowych, zróżnicowanych odbiorców. Doskonale rozumie to Roman Bromboszcz, pisarz i performer, ekspert od poezji cybernetycznej. Postanowił on połączyć w swoich dziełach dwie, zupełnie odmienne, dziedziny: sztukę i informatykę. Każda z nich kryje w sobie piękno, każda fascynuje na własny, niepowtarzalny sposób. „Wystawa jest wynikiem przemyśleń nad zjawiskiem i pojęciem gry, w szczególności, chodzi o gry komputerowe.” – wyjaśnia artysta. Konstrukcja prac opiera się na ich dwuwarstwowości. Pierwsza, bazowa część dzieł powstała w latach 2005-2013, druga natomiast, stanowiąca jej uzupełnienie, nanoszona była już po pierwszej prezentacji. Przy tworzeniu wystawy Bromboszcz korzystał z: obiektów internetowych, obiektów fizykalno-informacyjnych, a także muzyki elektronicznej i wydruków wielkoformatowych.

Dodatkowe uzupełnienie wystawy stanowią warsztaty „Sztuka prostoty szuka” – „Obraz słowa – warsztat z poezji wizualnej”. W ich trakcie uczestnicy będą mieli okazję poznać wybrane elementy historii tekstu wizualnego. Jest to dziedzina, która powstała na pograniczu literatury i sztuk wizualnych: malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego. Celem warsztatów jest nauka efektywnego wykorzystywania wiedzy w zakresie operowania rozmiarem, kolorem, układem tekstu w sposób odnoszący się do jego treści. Podczas zajęć zostaną wykonane obrazy i prace rzeźbiarskie z użyciem liter i znaków interpunkcyjnych. Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych (wstęp na podstawie biletu do galerii, obowiązują zapisy).

19.05.2015 (wtorek), godz. 18.00 – 7.06.2015 (niedziela)

Info:
Gdzie: Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20
Bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł, grupowy (5-15 osób) – 15 zł

[fot. materiały prasowe]