Frekwencja podczas wybierania europarlamentarzystów jest w Polsce najniższa spośród wszystkich wyborów. W 2014 r. wyniosła zaledwie 23,83% w skali kraju. Między innymi z tego powodu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” zorganizuje seminarium poświęcone promocji udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Na pierwszy czwartek lutego w tym roku przypadają obchody Światowego Dnia Wyborów. Tego dnia, 7 lutego, na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się seminarium dedykowane uczniom najstarszych klas licealnych. Zorganizuje je Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK. Projekt jest częścią kampanii „Tym Razem Głosuję”. Celem projektu jest przedstawień najciekawszych i najważniejszych zagadnień, które powinni poznać tzw. wyborcy pierwszego razu (od ang. first time voters).

Jednym z głównych punktów seminarium będą wystąpienia studentów przybliżające słuchaczom system wyborczy do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza czynnego prawa wyborczego i znaczenia frekwencji wyborczej. Podczas seminarium „Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego” odbędzie się także debata oksfordzka – bardzo atrakcyjna dla słuchaczy, którzy w ten sposób mogą poznać stanowiska dwóch stron toczących spór na temat określonej kwestii. Oprócz tego, organizatorzy zaplanowali dyskusję uczestników seminarium z ekspertami o wyborach a także europarlamencie.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku.

1

Dokładny plan seminarium „Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego”

Kiedy i gdzie? 7 lutego 2018 r., godz. 10-13, Collegium Iuridicum Novum.

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie uczestników: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan WPiA
UMK; prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik CSW UMK, opiekun SKNPW Elektor

10.15-11.00 Panel wystąpień studenckich

I. Podstawowe założenia systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego,
Malwina Jaskólska

II. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
Jan Janukowicz

III. Kampanie profrekwencyjne w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
Michał Kołbuc

11.00-11.30 Komentarze ekspertów i dyskusja z uczestnikami (m.in.: Jacek Safuta, Dyrektor
Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, kierownik
CSW UŁ)

11.30-11.50 Przerwa

11.50-13.00 Debata oksfordzka studentów UMK ze studentami UJD przy udziale Instytutu
Debaty Publicznej, teza: W obowiązującym stanie prawnym można skutecznie dążyć na rzecz
zwiększenia partycypacji w wyborach do PE

Portal Spod Kopca.pl jest patronem medialnym wydarzenia.