Zmiany wprowadzone od 1 listopada przez toruński Miejski Zakład Komunikacji dotyczyć będą kursów autobusów dojeżdżających do osiedla JAR.

Częstsze autobusy na JAR

Z początkiem listopada linia autobusowa nr 10 zostanie wydłużona do pętli przy ul. Strobanda, do której to lokalizacji dotychczasowa pętla została przeniesiona. Poprzedni ostatni przystanek „dziesiątki” znajdował się przy ul. Hubego.

Do pętli przy ul. Strobanda dojeżdżać będzie także linia autobusów nr 20. Na nowej pętli autobusowej powstaną trzy nowe tymczasowe perony autobusowe.

Obydwie linie mają kursować z częstotliwością od 12 minut w szczytowych godzinach ruchu do 20 minut w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy.