Dzisiejszej nocy, w wieku 67 lat, odszedł wybitny profesor Lech Morawski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a także były wykładowca prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kim był profesor Lech Morawski?

Lech Morawski urodził się w 1949 roku w Bydgoszczy. 14 września obchodziłby 68 urodziny. W 1972 roku ukończył studia prawnicze na UMK, a sześć lat później uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Następnie otrzymał stopień doktora habilitowanego, a także tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W latach 1990-2015 związany był zawodowo z naszą uczelnią. Ponadto był również kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Należał do różnych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. do International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR).

Z osobą profesora związanych było kilka kontrowersji, m.in. odnośnie jego kilkukrotnej nieobecności na obronie pracy doktorskiej Tymoteusza Marca, którego był promotorem. W grudniu 2015 roku Lech Morawski został sędzią Trybunału Konstytucyjnego – jego kandydaturę zgłosiło PiS. Przez ponad rok nie był jednak dopuszczany do orzekania. W związku ze śmiercią profesora, jego następcę na stanowisko sędziego wybierze Sejm.