Facebook to jeden z głównych kanałów komunikacji uczelni z otoczeniem. Zobaczmy, jak duże i jak mocno zaangażowane społeczności wokół swoich profili zbudowały uczelnie w Polsce. Pomoże nam w tym ranking fanpage’ów polskich szkół wyższych.

Co braliśmy pod uwagę, analizując profile polskich uczelni na Facebooku?

Prześledziliśmy profile prawie 60 polskich uczelni publicznych (nie braliśmy pod uwagę wyższych szkół niepublicznych) znajdujących się na wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sklasyfikowaliśmy je pod względem liczby fanów, które posiadają, poziomu ich zaangażowania oraz liczby zameldowań, które dokonały się na „wirtualnym” terenie uczelni. Trzeba przyznać, że polskie uczelnie publiczne na Facebooku prezentują się całkiem dobrze, notując w ostatnich latach znaczny progres.

Porównując aktualne dane z tymi z roku 2012, widzimy, że wtedy wszystkie publiczne uczelnie, poza Uniwersytetem Jagiellońskim, posiadały mniej niż 10 tys. fanów. Teraz aż 36 uczelni może się pochwalić co najmniej 10-tysięcznym facebookowym audytorium. Samo prowadzenie profili na Facebooku jest również coraz bardziej świadome. Niech świadczy o tym fakt, że w badanym okresie aż 9 uczelni potrafiło w przeciągu tygodnia pobudzić zaangażowanie wokół swojego profilu na poziomie ponad tysiąca akcji. Wydaje się to całkiem dobrym wynikiem.

W osobnych zestawieniach podsumowaliśmy także najobszerniejsze kategorie wyższych uczelni, czyli uniwersytety i uczelnie techniczne.

Poziom zaangażowania odzwierciedla „liczbę osób, które o tym mówią”. Wskaźnik ten dotyczy wszystkich akcji (polubienia, komentarze, udostępnienia itp.), które zostały wykonane w odniesieniu do danego fanpage’a. Dane te dotyczą ostatnich 7 dni, czyli w naszym przypadku będą one obejmowały czas od 2 do 8 kwietnia 2017 r. Jest to oczywiście zbyt krótki okres, żeby przeprowadzić miarodajne porównania. Dlatego dane mówiące o zaangażowaniu fanów profili można potraktować w kategoriach interesującej ciekawostki.

Liczba zameldowań na terenie danej uczelni również w pewnym stopniu świadczy (choć niekoniecznie) o przywiązaniu oraz zaangażowaniu studentów i osób w inny sposób związanych z daną uczelnią w wydarzenia organizowane na danym uniwersytecie, politechnice, akademii czy szkole wyższej, takie jak np. juwenalia, konferencje naukowe. Wydaje się, że pod tym względem wysoko w rankingu mógłby dzięki Kortowiadzie znaleźć się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jednak zameldowania nie są odnotowywane na profilu tej uczelni.

Jaka uczelnia ma najwięcej polubień?

Najwięcej fanów posiadają, jak się okazało, dwie uczelnie krakowskie: Uniwersytet Jagielloński (62 481) i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (58 063). Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajął Uniwersytet Warszawski (57 469). W pierwszej dziesiątce znajdują się też trzy inne uczelnie warszawskie.

Dobre, dziesiąte miejsce zajął też Uniwersytet Mikołaja Kopernika, którego profil polubiło już 27 113 osób. W północnej Polsce tylko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może się pochwalić większą społecznością zgromadzoną na Facebooku.  UMK zaprezentował się też całkiem dobrze, jeśli chodzi o stawkę uniwersytetów, zajmując w niej szóste miejsce. Toruńską uczelnię wyprzedziły tylko Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wspomniany Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Wrocławski.

Dodajmy, że w gronie uczelni technicznych najwięcej fanów ma AGH w Krakowie. Drugie miejsce zajmuje Politechnika Warszawska, a trzecie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Najbardziej angażująca (w pierwszym tygodniu kwietnia 2017 r.) uczelnia to…

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Mówiło o nim w omawianym okresie (2-8 kwietnia) 4 806 osób. Kolejne miejsca na podium zajęły AGH w Krakowie (2 363) i Uniwersytet Warszawski (2030). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze uczelnie z: Gliwic, Wrocławia, Poznania i trzech wcześniej wymienionych miast (Lublin, Warszawa i Kraków). Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się w tym zestawieniu na trzynastym miejscu.

Gdzie najwięcej osób melduje się na Facebooku?

Tutaj brylują uczelnie warszawskie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Warszawski. Co ciekawe, lider pod względem łącznej liczby fanów, Uniwersytet Jagielloński, zajął dopiero 11. miejsce. Na bardzo dobrym, 9. miejscu, znalazł się Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Stan wszystkich danych na 9 kwietnia 2017, godz. 21:00.

Ranking szkół wyższych wg liczby polubień

Miejsce Nazwa fanpage’a Typ uczelni Liczba polubień Link do fanpage’a
1 Uniwersytet Jagielloński uniwersytet 62 481 https://www.facebook.com/jagiellonian.university/ 
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie uczelnia techniczna 58 063 https://www.facebook.com/AGH.Krakow/ 
3 Uniwersytet Warszawski uniwersytet 57 649 https://www.facebook.com/fanpageUW/
4 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie uniwersytet 39 603 https://www.facebook.com/umcslublin/ 
5 SGH Warsaw School of Economics uczelnia ekonomiczna 36 655 https://www.facebook.com/SGHwarsaw/ 
6 SGGW/Warsaw University of Life Sciences uczelnia rolnicza/przyrodnicza 35 692 https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa/ 
7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uniwersytet 35 286 https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn/ 
8 Uniwersytet Wrocławski uniwersytet 29 170 https://www.facebook.com/uniwroc/ 
9 Politechnika Warszawska uczelnia techniczna 28 960 https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/ 
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uniwersytet 27 113 https://www.facebook.com/UniwersytetMikolajaKopernika/
11 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczelnia ekonomiczna 24 435 https://www.facebook.com/uek.uniwersytetekonomiczny/ 
12 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uczelnia ekonomiczna 23 913 https://www.facebook.com/uewroc/ 
13 Uniwersytet Śląski w Katowicach uniwersytet 23 818 https://www.facebook.com/UniwersytetSlaski/ 
14 Uniwersytet Łódzki uniwersytet 22 795 https://www.facebook.com/uni.lodz/ 
15 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczelnia ekonomiczna 22 669 https://www.facebook.com/uepoznan/ 
16 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki uczelnia techniczna 22 236 https://www.facebook.com/Politechnika.Krakowska/
17 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uniwersytet 21 420 https://www.facebook.com/amupoznan/
18 Politechnika Śląska (Gliwice) uczelnia techniczna 19 485 https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska/ 
19 Politechnika Wrocławska uczelnia techniczna 19 261 https://www.facebook.com/politechnika/ 
20 Uniwersytet Gdański uniwersytet 18 734 https://www.facebook.com/UniwersytetGdanski/ 
21 Politechnika Gdańska uczelnia techniczna 17 455 https://www.facebook.com/PolitechnikaGdanska/ 
22 Uniwersytet Szczeciński uniwersytet 17 430 https://www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski/ 
23 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uczelnia ekonomiczna 15 500 https://www.facebook.com/UniwersytetEkonomicznywKatowicach/ 
24 Politechnika Lodzka uczelnia techniczna 15 201 https://www.facebook.com/Politechnika.Lodzka/ 
25 Politechnika Poznańska uczelnia techniczna 15 098 https://www.facebook.com/Politechnika.Poznanska/ 
26 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uniwersytet 14 950 https://www.facebook.com/Uniwersytet-Kardyna%C5%82a-Stefana-Wyszy%C5%84skiego-120418241307358/?ref=page_internal 
27 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczelnia rolnicza/przyrodnicza 14 524 https://www.facebook.com/upwroclaw/ 
28 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uczelnia pedagogiczna 14 141 https://www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny/ 
29 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza uczelnia techniczna 12 800 https://www.facebook.com/oficjalnypolitechnikarzeszowska/ 
30 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uniwersytet 12 140 https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/ 
31 AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu uczelnia wychowania fizycznego 11 371 https://www.facebook.com/poznanawf/ 
32 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczelnia rolnicza/przyrodnicza 11 279 https://www.facebook.com/up.lublin/ 
33 Akademia Pedagogiki Specjalnej uczelnia pedagogiczna 11 234 https://www.facebook.com/apswarszawa/ 
34 Uniwersytet Opolski uniwersytet 10 843 https://www.facebook.com/UniwersytetOpolski/ 
35 Politechnika Białostocka uczelnia techniczna 10 557 https://www.facebook.com/politechnikabialostocka/
36 Uniwersytet w Białymstoku uniwersytet 10 198 https://www.facebook.com/uniwersytetwbialymstoku/?fref=ts 
37 Uniwersytet Rzeszowski uniwersytet 9 959 https://www.facebook.com/uniRzeszow/ 
38 Politechnika Lubelska uczelnia techniczna 9 364 https://www.facebook.com/politechnikalubelska/ 
39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy uczelnia rolnicza/przyrodnicza 8 983 https://www.facebook.com/UTPBydgoszcz/ 
40 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uczelnia rolnicza/przyrodnicza 8 257 https://www.facebook.com/uniwersytet.rolniczy/
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT uczelnia techniczna 7 822 https://www.facebook.com/generacjaZUT/ 
42 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uczelnia rolnicza/przyrodnicza 7 809 https://www.facebook.com/uppoznanofficial/ 
43 Politechnika Opolska uczelnia techniczna 6 861 https://www.facebook.com/PolitechnikaOpolska/ 
44 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uczelnia techniczna 6 334 https://www.facebook.com/ATHBielsko/ 
45 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie uczelnia wychowania fizycznego 6 149 https://www.facebook.com/awfwwarszawie/ 
46 UTH w Radomiu uczelnia techniczna 6 113 https://www.facebook.com/UniwersytetTechnologicznoHumanistyczny/ 
47 Uniwersytet Zielonogórski uniwersytet 5 368 https://www.facebook.com/Uniwersytet.Zielonogorski/?ref=page_internal 
48 Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto uczelnia techniczna 5 355 https://www.facebook.com/politechnikaKoszalin/ 
49 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uczelnia pedagogiczna 4 962 https://www.facebook.com/Akademia-im-Jana-D%C5%82ugosza-w-Cz%C4%99stochowie-119476618071316/ 
50 Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach uczelnia wychowania fizycznego 4 800 https://www.facebook.com/AWFKATOWICE1970/ 
51 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uczelnia pedagogiczna 4 528 https://www.facebook.com/Uniwersytet.Siedlce/ 
52 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uniwersytet 4 410 https://www.facebook.com/UniwersytetJanaKochanowskiegoWKielcach/?ref=page_internal 
53 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie uczelnia wychowania fizycznego 3 926 https://www.facebook.com/Akademia-Wychowania-Fizycznego-w-Krakowie-351164121564927/ 
54 Politechnika Częstochowska uczelnia techniczna 3 353 https://www.facebook.com/Politechnika-Cz%C4%99stochowska-104976552923805/ 
55 Akademia Pomorska w Słupsku uczelnia pedagogiczna 3 278 https://www.facebook.com/akademiapomorska/ 
56 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Słoneczna Uczelnia uczelnia wychowania fizycznego 3 018 https://www.facebook.com/awf.wroc/ 
57 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uczelnia wychowania fizycznego 2 062 https://www.facebook.com/AWFiSGD 
58 Politechnika Świętokrzyska uczelnia techniczna 1 742 https://www.facebook.com/psk.kielce/ 
59 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie uczelnia teologiczna 1 502 https://www.facebook.com/ChATfanpage/ 

Ranking szkół wyższych najlepiej angażujących fanów

 

Miejsce Nazwa fanpage’a Typ uczelni Zaangażowanie
1 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie uniwersytet 4 806
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie uczelnia techniczna 2 363
3 Uniwersytet Warszawski uniwersytet 2 030
4 Uniwersytet Jagielloński uniwersytet 1 753
5 Politechnika Śląska (Gliwice) uczelnia techniczna 1 316
6 Uniwersytet Wrocławski uniwersytet 1 114
7 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczelnia rolnicza/przyrodnicza 1 107
8 SGGW/Warsaw University of Life Sciences uczelnia rolnicza/przyrodnicza 1 074
9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uniwersytet 1 054
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczelnia ekonomiczna 857
11 Politechnika Gdańska uczelnia techniczna 831
12 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza uczelnia techniczna 820
13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uniwersytet 819
13 Uniwersytet Łódzki uniwersytet 819
15 Akademia Pedagogiki Specjalnej uczelnia pedagogiczna 764
16 SGH Warsaw School of Economics uczelnia ekonomiczna 759
17 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uczelnia ekonomiczna 669
18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uniwersytet 620
19 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczelnia rolnicza/przyrodnicza 530
20 Politechnika Wrocławska uczelnia techniczna 480
21 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie uczelnia wychowania fizycznego 475
22 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy uczelnia rolnicza/przyrodnicza 459
23 Politechnika Warszawska uczelnia techniczna 439
24 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki uczelnia techniczna 412
25 Politechnika Lodzka uczelnia techniczna 384
26 Uniwersytet Gdański uniwersytet 354
27 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczelnia ekonomiczna 353
28 Uniwersytet w Białymstoku uniwersytet 334
29 Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach uczelnia wychowania fizycznego 330
30 Uniwersytet Śląski w Katowicach uniwersytet 312
31 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uczelnia pedagogiczna 279
32 Politechnika Białostocka uczelnia techniczna 276
33 Politechnika Opolska uczelnia techniczna 263
34 Uniwersytet Szczeciński uniwersytet 220
35 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uniwersytet 217
36 AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu uczelnia wychowania fizycznego 212
37 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Słoneczna Uczelnia uczelnia wychowania fizycznego 207
38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uniwersytet 205
39 Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto uczelnia techniczna 203
40 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uniwersytet 197
41 Uniwersytet Opolski uniwersytet 194
42 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uczelnia rolnicza/przyrodnicza 156
43 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uczelnia pedagogiczna 153
44 Politechnika Poznańska uczelnia techniczna 147
45 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uczelnia rolnicza/przyrodnicza 138
46 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uczelnia ekonomiczna 122
47 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uczelnia pedagogiczna 111
48 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie uczelnia wychowania fizycznego 110
49 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uczelnia wychowania fizycznego 98
50 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT uczelnia techniczna 97
51 Uniwersytet Rzeszowski uniwersytet 90
52 Politechnika Częstochowska uczelnia techniczna 89
53 Politechnika Świętokrzyska uczelnia techniczna 87
54 Uniwersytet Zielonogórski uniwersytet 74
55 Politechnika Lubelska uczelnia techniczna 52
56 Akademia Pomorska w Słupsku uczelnia pedagogiczna 48
57 UTH w Radomiu uczelnia techniczna 36
58 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie uczelnia teologiczna 33
59 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uczelnia techniczna 11

Ranking szkół wyższych pod względem liczby „zameldowań”

 

Miejsce Nazwa fanpage’a Typ uczelni Liczba zameldowań
1 SGGW/Warsaw University of Life Sciences uczelnia rolnicza/przyrodnicza 34 949
2 Uniwersytet Warszawski uniwersytet 30 194
3 SGH Warsaw School of Economics uczelnia ekonomiczna 24 920
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie uczelnia techniczna 15 857
5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uczelnia ekonomiczna 14 377
6 Akademia Pedagogiki Specjalnej uczelnia pedagogiczna 13 538
7 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie uczelnia wychowania fizycznego 13 428
8 Politechnika Gdańska uczelnia techniczna 13 224
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uniwersytet 11 127
10 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza uczelnia techniczna 10 623
11 Uniwersytet Jagielloński uniwersytet 10 467
12 Politechnika Śląska (Gliwice) uczelnia techniczna 10 298
13 Uniwersytet Wrocławski uniwersytet 9 905
14 Uniwersytet Śląski w Katowicach uniwersytet 8 911
15 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczelnia ekonomiczna 8 797
16 Politechnika Lubelska uczelnia techniczna 7 923
17 Uniwersytet Gdański uniwersytet 7 802
18 AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu uczelnia wychowania fizycznego 7 689
19 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie uniwersytet 6 934
20 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uniwersytet 6 345
21 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki uczelnia techniczna 6 224
22 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczelnia rolnicza/przyrodnicza 6 181
23 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uniwersytet 6 109
24 Politechnika Białostocka uczelnia techniczna 5 875
25 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczelnia ekonomiczna 5 807
26 Uniwersytet Opolski uniwersytet 5 759
27 Politechnika Poznańska uczelnia techniczna 5 506
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uczelnia ekonomiczna 5 463
29 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uniwersytet 3 684
30 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy uczelnia rolnicza/przyrodnicza 2 973
31 Politechnika Wrocławska uczelnia techniczna 2 900
32 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uczelnia rolnicza/przyrodnicza 2 476
33 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie uczelnia wychowania fizycznego 2 335
34 Uniwersytet w Białymstoku uniwersytet 2 126
35 Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach uczelnia wychowania fizycznego 2 073
36 Uniwersytet Łódzki uniwersytet 1 981
37 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT uczelnia techniczna 1 892
38 Politechnika Opolska uczelnia techniczna 1 886
39 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uczelnia pedagogiczna 1 371
40 Politechnika Lodzka uczelnia techniczna 1 317
41 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uczelnia techniczna 1 232
42 UTH w Radomiu uczelnia techniczna 1 232
43 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uniwersytet 1 037
44 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uczelnia rolnicza/przyrodnicza 818
45 Politechnika Warszawska uczelnia techniczna 778
46 Uniwersytet Zielonogórski uniwersytet 602
47 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie uczelnia teologiczna 359
48 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uczelnia wychowania fizycznego 237
49 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczelnia rolnicza/przyrodnicza 223
50 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Słoneczna Uczelnia uczelnia wychowania fizycznego 188
51 Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto uczelnia techniczna 130
52 Akademia Pomorska w Słupsku uczelnia pedagogiczna 113
53 Uniwersytet Rzeszowski uniwersytet 90
Uniwersytet Szczeciński uniwersytet  -
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uniwersytet  -
Politechnika Częstochowska uczelnia techniczna  -
Politechnika Świętokrzyska uczelnia techniczna  -
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uczelnia pedagogiczna  -
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uczelnia pedagogiczna  -

 

Ranking uniwersytetów o profilu ogólnym

 

Miejsce Nazwa fanpage’a Polubienia Zaangażowanie Zameldowania
1 Uniwersytet Jagielloński 62 481 1 753 10 467
2 Uniwersytet Warszawski 57 649 2 030 30 194
3 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 39 603 4 806 6 934
4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 35 286 1 054  -
5 Uniwersytet Wrocławski 29 170 1 114 9 905
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 27 113 819 11 127
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 23 818 312 8 911
8 Uniwersytet Łódzki 22 795 819 1 981
9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21 420 620 3 684
10 Uniwersytet Gdański 18 734 354 7 802
11 Uniwersytet Szczeciński 17 430 220  -
12 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 950 217 6 345
13 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 12 140 205 6 109
14 Uniwersytet Opolski 10 843 194 5 759
15 Uniwersytet w Białymstoku 10 198 334 2 126
16 Uniwersytet Rzeszowski 9 959 90 90
17 Uniwersytet Zielonogórski 5 368 74 602
18 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 4 410 197 1 037

Ranking uczelni technicznych

Miejsce Nazwa fanpage’a Polubienia Zaangażowanie Zameldowania
1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 58 063 2 363 15 857
2 Politechnika Warszawska 28 960 439 778
3 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 22 236 412 6 224
4 Politechnika Śląska (Gliwice) 19 485 1 316 10 298
5 Politechnika Wrocławska 19 261 480 2 900
6 Politechnika Gdańska 17 455 831 13 224
7 Politechnika Lodzka 15 201 384 1 317
8 Politechnika Poznańska 15 098 147 5 506
9 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 12 800 820 10 623
10 Politechnika Białostocka 10 557 276 5 875
11 Politechnika Lubelska 9 364 52 7 923
12 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT 7 822 97 1 892
13 Politechnika Opolska 6 861 263 1 886
14 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 6 334 11 1 232
15 UTH w Radomiu 6 113 36 1 232
16 Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto 5 355 203 130
17 Politechnika Częstochowska 3 353 89  -
18 Politechnika Świętokrzyska 1 742 87  -

[Grafika: materiał własny]