Można śmiało powiedzieć, że na ten moment, mniej lub bardziej, czekały tysiące osób. O godzinie 14:00 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na UMK, w obu kampusach: toruńskim i bydgoskim, wzięło udział ponad 19 300 osób.

Oto lista kierunków, na których obowiązywały progi punktowe określające limit przyjętych kandydatów. Obok nazwy kierunku podane są: próg punktowy oraz pozycja na liście ostatniej zakwalifikowanej osoby:

Biologia sądowa (s1) – 80.4, 88
Biotechnologia (s1) – 41.4, 118
Filologia – japonistyka (s1) – 69.57, 70
Filologia angielska (s1) – 67.75, 157
Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem hiszpańskim – 59.7, 51
Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem hiszpańskim – 65.3, 49
Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) – 40.0, 50
Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) – 62.0, 41
Informatyka stosowana (s1) – studia inżynierskie – 31.1, 118
Psychologia (sj) – 54.3,122
Informatyka (s1) – studia inżynierskie – 44.5, 147
Finanse i rachunkowość (s1) – 52.4, 416
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1) – 61.7, 107
Gospodarka przestrzenna (s1) – studia inżynierskie – 40.8, 129
Pedagogika (s1) – 32.8, 269
Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1) – 32.0, 210
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) – 39.5, 191
Prawo (sj) – 69.2, 850
Architektura wnętrz (sj) – 66.75, 36

Na pozostałych kierunkach przyjęto wszystkich kandydatów.

Nabór na agrobiologię, materiały współczesnych technologii, technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem, nauki o rodzinie i organizację opieki nad osobą starszą został przedłużony do września.

Osoby zakwalifikowane w I turze komplet dokumentów muszą złożyć w dniach 15-20 lipca.W dni powszednie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie je przyjmować w Auli UMK (ul. Gagarina 11) w godzinach 9:00-18:00, a w sobotę 16 lipca w godzinach 9:00-14:00.

Tutaj znajdziecie wykaz potrzebnych dokumentów.