Poznaliśmy progi dla stypendium rektorskiego. W tym roku zostały ustalone one osobno dla studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Kwoty stypendium tym razem wyniosły 700 i 900 zł.

Progi dla stypendium rektorskiego UMK 2017

Pod poniższymi linkami znajdziecie progi punktowe:

Rankingi nie są zaprezentowane, jak informuje Odwoławcza Komisja Stypendialna, w wersji ostatecznej. Otrzymanie stypendium jest zależne od odebrania decyzji o przyznaniu stypendium.

[Fot. Paula Gałązka]