Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął wysoką, 580. lokatę w prestiżowym międzynarodowym zestawieniu Ranking Web of Universities. 

Toruńska uczelnia awansowała o jedną pozycję w porównaniu z rankingiem z lipca 2015 roku. Jest 7. najwyżej sklasyfikowaną w rankingu polską uczelnią, 4. uniwersytetem naszego kraju oraz 19. szkołą wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej. Osiągnął również najlepszy wynik w regionie – w zestawieniu znalazły się również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – 20. w Polsce (1345. na świecie) oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – 43. (2031). Collegium Medicum UMK klasyfikowane jest osobno – zajmuje 6318. miejsce na świecie, 537. w Europie Środkowo-Wschodniej oraz 97. w Polsce. Najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią jest Uniwersytet Jagielloński, który znalazł się na 281. miejscu notowania. Ranking światowy otwiera uniwersytet Harvarda.

Ranking Web of Universities (Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata) to zestawienie, które w oparciu o złożony wskaźnik mierzy obecność instytucji akademickich i badawczych w internecie. Przy ocenie wykorzystywane są cztery kryteria: obecność, wpływ, otwartość i prestiż, co oznacza, że pod uwagę brana jest zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych oraz plików umieszczanych w sieci), jak i widoczność oraz wpływ tych publikacji, mierzone liczbą linków zewnętrznych. Ranking jest publikowany przez Cybermatrics Lab, grupę badawczą z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej z siedzibą w Madrycie. Pierwsza edycja rankingu została opublikowana w 2004 r. Zestawienie uaktualniane jest w styczniu i lipcu każdego roku.

[fot. Angelika Plich]