Doktor Agata Karska z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, działającego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, została laureatem piątej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu FIRST TEAM otrzyma ona równą kwotę 2 mln zł na stworzenie zespołu badawczego.

W konkursie wystartowało aż 131 młodych naukowców. To właśnie badacze na początku swojej naukowej kariery są adresatami wsparcia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które ma pomóc w tworzeniu zespołów badawczych. Laureatami konkursu zostało 13 naukowców.

Zespół dr Karskiej, laureatki m. in. nagrody naukowej „Polityki” będzie realizował projekt pod nazwą „Laboratorium Astrofizyki Molekularnej: obszary powstawania gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki”. Grupa naukowców zajmie się badaniem obrzeży Drogi Mlecznej, dostarczając w ten sposób informacji na temat gwiazd w tzw. wieku przedszkolnym oraz ich charakteryzacja. Unikatowe środowisko zewnętrznych części naszej galaktyki umożliwi poznanie wpływu tzw. metaliczności na proces powstawania gwiazd. W ten sposób w przyszłości dowiemy się więcej o powstawaniu gwiazd i planet. W obszarach powstawania gwiazd, gdzie formują się one w „gęstych, zimnych kokonach materii”, obserwacje molekularne stanowią jedyny sposób poznania zachodzących tam procesów chemicznych i fizycznych.

Pierwsza w Polsce grupa badawcza pod kierownictwem Agaty Karskiej zajmująca się astrochemią pomoże w interpretacji danych dotyczących powstających gwiazd w różnych okolicznościach astronomicznych. Obecne teleskopy są bowiem ciągle zbyt małe, żeby badać pojedyncze obszary powstawania gwiazd nawet w najbliższych nam galaktykach tworzących aktualnie gwiazdy.

Oprócz celów naukowych zespół dr Karskiej poprzez swoją pracę ma przyczynić się do nawiązania współpracy z firmami zajmującymi się sensorami i inteligentnymi sieciami sensorów, które otrzymują granty z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Badania astrochemiczne prowadzone przez wyjątkowy w polskiej skali zespół badawczy oprócz danych pozyskiwanych z teleskopów agencji kosmicznych ESO (Europejskie Obserwatorium Południowe), ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) i NASA przyczyni się do głębszego poznania początków galaktyk.