Wyniki rekrutacji na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały ogłoszone w okolicach godz. 14:00.

Wyniki rekrutacji 2018 dla Collegium Medicum UMK

Pierwsi listę z progami rekrutacyjnymi poznali kandydaci na kierunki prowadzone przez Collegium Medicum usytuowane w Bydgoszczy.

Osoby zakwalifikowane oraz z listy rezerwowej muszą dostarczyć dokumenty najpóźniej do 18 lipca 2018 r., do godz. 16.00. (UWAGA!!! Decyduje data dostarczenia dokumentów do CM UMK, a nie data stempla pocztowego!)

Terminy przyjmowania dokumentów

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w tym miejscu. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum w Bydgoszczy po pierwszym etapie kwalifikacji z 12 lipca przyjmuje w dniach: 13, 14, 16, 17, 18 lipca w godzinach 8:00-16:00 (w sobotę 14 lipca biuro UKR czynne w godzinach 9.00-13.00).

Poza tym, kandydaci kierunku lekarskiego zobowiązani są dostarczyć wraz z kompletem dokumentów oryginał świadectwa maturalnego lub jego oryginalny odpis.

Zakwalifikowani mają też obowiązek wnieść opłatę za legitymację studencką (17 zł). Po jej opłaceniu krok rekrutacyjny dotyczący płatności zostanie podświetlony na zielono.

Progi punktowe dla Collegium Medicum w I turze rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych ( próg punktowy/ liczba osób zakwalifikowanych / nr ostatniej osoby zakwalifikowanej):

 • analityka med. sj: 50 / 129 / 162
 • audiofonologia s1: 24 / 66 / 77
 • biotechnologia CM s1: 12 / 93 / 120
 • dietetyka s1: 40,8 / 118 / 148
 • elektroradiologia s1: 47 / 68 / 96
 • farmacja sj: 128,4 / 120 / 130
 • fizjoterapia: s1: 52,8 / 137 / 166
 • inż. biomedyczna s1: 32 / 35 / 52
 • kosmetologia s1: 53 / 55 / 69
 • lekarski sj: 82 / 385 / 385
 • optyka okularowa s1: 57,6 / 36 / 43
 • pielęgniarstwo s1: 35 / 160 / 194
 • położnictwo s1: 44,4 / 69 / 94
 • ratownictwo med. s1: 35 / 66 / 87
 • terapia zajęciowa s1: 22,2 / 29 / 31
 • zdrowie publiczne s1: — / — / –

LISTA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ ( próg punktowy/ liczba osób przyjętych na listę rezerwową / nr ostatniej osoby z listy rezerwowej):

 • analityka med. sj: 45 / 38 / 208
 • audiofonologia s1: — / 0 / –
 • biotechnologia CM s1: — / 0 / –
 • dietetyka s1: 36 / 35 / 188
 • elektroradiologia s1: 40 / 30 / 135
 • farmacja sj: 121,6 / 63 / 200
 • fizjoterapia s1: 48 / 59 / 235
 • inż. biomedyczna s1: 23 / 6 / 59
 • kosmetologia s1: 47 / 28 / 104
 • lekarski sj: 80 / 256 / 641
 • optyka okularowa s1: 53 / 18 / 63
 • pielęgniarstwo s1: 32 / 39 / 235
 • położnictwo s1: 37,2 / 69 / 131
 • ratownictwo med. s1: 31,2 / 23 / 111
 • terapia zajęciowa s1: — / 0 / –
 • zdrowie publiczne s1: — / — / –

[Fot. Wikimedia Commons]