Dziś władze uczelni podały minimalne progi punktowe potrzebne do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

1 2 3 4 5 6

Źródło: http://www.samorzad.umk.pl/uploads/Progi%20punktowe%202015%202016.pdf