Tematem tegorocznego Art Moves jest – Jak zmienić perspektywę, by widzieć jasną, a nie tylko ciemną stronę rzeczywistości?

6 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu 2023. Autor najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 4000 PLN. Prace można nadsyłać do dnia 23.07.2023 do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves@tlen.pl.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest częścią 16 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Jak zmienić perspektywę, by widzieć jasną, a nie tylko ciemną stronę rzeczywistości?

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. W ostatnich latach zarówno my, poszczególne jednostki, jak i cała ludzkość doświadczyły wielu trudnych, ciemnych sytuacji i wydarzeń.

Pandemia, wojny (również ta najnowsza wojna w Ukrainie) oraz coraz bardziej odczuwalny kryzys klimatyczny negatywnie wpłynęły na losy wielu z nas. Jednak te złe wydarzenia to tylko część rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ta druga jasna część przecież też istnieje – dzięki naszym wspólnym i indywidualnym staraniom, relacjom, codziennej pracy i trosce o to, co dla nas najważniejsze.

Gdy jednak codziennie zaglądamy do Internetu lub korzystamy z innych form masowej komunikacji, gdy usiłujemy dowiedzieć się, co dzieje się na świecie, atakują nas przede wszystkim negatywne informacje, niosące bardzo silny ładunek emocjonalny, przed którym niezwykle trudno jest się nam obronić. Ta negatywna strona rzeczywistości, nie zrównoważona stroną pozytywną odziera nas z życiowej energii, wywołuje irracjonalne lęki, odbiera nam chęć do życia i działania.

Jak zmienić perspektywę, by dostrzec też jasne strony, tak by były one antidotum na ciemną stronę? By dawały nam siłę i nadzieję do budowania lepszej teraźniejszości i przyszłości? Gdzie szukać tych jasnych stron? A może  pozytywne zdarzenia dzieją się na co dzień, w zasięgu naszej ręki, tylko my ich nie dostrzegamy? Dlaczego tak się dzieje? Jakie działania, uczucia i jakie sposoby myślenia mogą nam w tym pomóc? Jak można lepiej, bardziej pozytywnie funkcjonować i działać  we własnym życiu, najbliższym otoczeniu i w szerokim świecie?

Więcej informacji o Konkursie i Festiwalu można znaleźć nawww.artmovesfestival.org

i na Facebooku: www.facebook.com/ArtMovesFestival