Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z 10 uniwersytetów w całej Europie, które biorą udział w projekcie Young Universities for the Future of Europe. Na czym polega inicjatywa? Chodzi o to, aby społeczność uniwersytecka nawiązała relacje z lokalną społecznością, dzieląc się przy tym swoją specjalistyczną wiedzą zdobytą na studiach.

YUFE (Young Universities for the Future of Europe) to jedno z 41 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do tworzenia i sprawdzania modelu Uniwersytetu Europejskiego, który z założenia ma być placówką otwartą, nieelitarną, integrującą ze sobą różne środowiska, promując przy tym innowacyjność, interdyscyplinarność i najwyższą jakość w edukacji i badaniach. Współpraca ma na celu stworzenie modelu szkół wyższych bez ograniczeń oraz podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej

W ramach omawianego projektu otwarte zostały poradnie, w której studenci UMK pod opieką swoich profesorów, służą swoją specjalistyczną wiedzą, rozwiewając wszelakie wątpliwości mieszkańców naszego miasta. Aktualnie ze względu na sytuację związaną z pandemią koronowirusa poradnie działają w przestrzeni internetowej. Na ten moment możemy uzyskać poradę z zakresu 7 dziedzin, takich jak: prawo, zdrowie, nowe technologie w dydaktyce i metodyce, gospodarowanie wodą, projektowanie i wykonywanie murali, zarządzanie dokumentacją oraz spraw związanych z problemami rodzinnymi czy socjalnymi. Co istotne, wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć pod internetowym adresem: https://poradnie.umk.pl/pages/main_page/

Link do formularzy, w których można zadawać swoje pytania:

https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/