Niespełna tydzień przed wyborami kończy się termin dopisywania się do spisu wyborców. To procedura umożliwiająca głosowanie poza adresem zameldowania.

Kto i gdzie?

Do 23 czerwca należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, czyli listy osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Tym samym zostaje się skreślonym ze spisu z urzędu w miejscu stałego zamieszkania.

Mogą to zrobić:

  • wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym zameldowany na pobyt czasowy);
  • wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru;
  • wyborca nigdzie niezamieszkały.

Oto, gdzie będzie można złożyć wniosek:

  • Wydział Spraw Administracyjnych UMT, ul. Batorego 38/40, od poniedziałku piątku, w godzinach 7:30-17:00 plus sobota 20 maja od godz. 9:00 do 17:00;
  • Punktu Informacyjnego UMT w Centrum Handlowym Plaza, ul. Broniewskiego 90, od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-21:00
  • Punktu Informacyjnego UMT w Centrum Handlowym Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-21:00.

Wniosek o dopisanie do spisu może zostać również przesłany w formie elektronicznej – najlepiej za pomocą rządowego serwisu gov.pl, pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow

Co ważne, wyborcy, którzy złożyli taki wniosek, będą obecni w spisie wyborców także podczas II tury wyborów. Udział w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu pobytu stałego zamieszkania, zostanie umożliwione po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.