Spośród 228 drzew, które są objęte inwestycja na placku Rapackiego, aż 62 zostały przeznaczone do wycięcia. 

Zmiany w projekcie!

Przy ul. Wały gen. Sikorskiego i ul. Chopina zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków do wycięcia przeznaczono 14 drzew. Kolejne drzewa rosnące na tym obszarze, czyli 41 obecnie nie jest w najlepszej kondycji. Wykazała to ekspertyza dendrologiczna autorstwa prof. dr hab. inż. Marka Kosmali. Swoją ekspertyzę uzasadnia złym stanem konarów, zgnilizną, owocnikami grzybów rozkładających drewno itp.  Ekspertyza wykazała również, że 16 drzew kwalifikuje się do przesadzenia. Ostateczna decyzja zapadnie jednak po dokonaniu oceny stanu korzeni.

Warto zwrócić uwagę, że zwiększono planowaną ilość nasadzeń z 84 drzew na 184. Całkowity koszt dodatkowych działań ma wynieść 1,5 mln zł. Ma się na tę kwotę składać: zwiększenie nasadzeń, modyfikacja projektu i dodanie do niego zielonego przystanku. Ponadto mają zostać zastosowane przepuszczalne nawierzchnie i konstrukcję ciągów dla pieszych, jak i dla rowerzystów, dzięki którym będzie można zapewnić korzeniom odpowiedni poziom nawodnienia, o czym zapewnia Urząd Miasta.