Uniwersytet Mikołaja Kopernika wciąż w ścisłej czołówce polskich uniwersytetów. W prestiżowym rankingu szkół wyższych pisma „Perspektywy” zajął wysokie miejsca. Dobre wyniki uzyskały również inne toruńskie uczelnie – Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Wyższa Szkoła Bankowa, a po raz pierwszy w rankingu pojawiło się Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa.

Ranking Szkół Wyższych publikowany przez „Perspektywy” to tak naprawdę cztery rankingi. Pierwszy to Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie oprócz artystycznych publiczne i niepubliczne szkoły wyższe w kraju, które mają uprawnienia habilitacyjne lub do nadawania stopnia naukowego doktora. Kolejne to Ranking Uniwersytetów, Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich i Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

UMK znalazł się na piątym miejscu w tegorocznym rankingu Uniwersytety 2016. Utrzymał tym samym pozycję sprzed roku. Natomiast w Rankingu Uczelni Akademickich 2016 UMK zajął dziesiąte miejsce, to pozycja o jedno miejsce gorsza w porównaniu z 2015 rokiem. Najlepszą uczelnią w Rankingu Uczelni Akademickich 2016 został Uniwersytet Warszawski.

W zestawieniach „Perspektyw” notowane są także inne toruńskie uczelnie wyższe. W Rankingu Uczelni Niepublicznych Magisterskich Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zajęła 33. miejsce (awans o dwa miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym), a Wyższa Szkoła Bankowa 42. (spadek o dwanaście pozycji w porównaniu z notowaniem za rok 2015). Debiutujące w rankingu „Perspektyw” Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa notowane zostało na miejscach 61-70.

[fot. Angelika Plich]