41 mln zł to wysokość wsparcia systemu usług społecznych, będących częścią samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

W jego ramach zostanie wypłacane 1 000 zł brutto przez okres 3 miesięcy dla 5 tys. pracowników służb tzw. „pierwszej linii”, które przeciwdziałają skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Oprócz tego, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego deklaruje wykonanie 10 tys. testów diagnostycznych, środki ochrony osobistej dla ponad 11 tys. osób.

Wsparcie zapowiadane przez Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego trafi do:

  • 1,4 tys. opiekunek środowiskowych
  • 50 DPS-ów (2,4 tys. pracowników)
  • 25 zakładów opiekuńczo-leczniczych (900 pracowników)
  • 19 schronisk dla bezdomnych (200 pracowników)
  • 3 noclegowni
  • Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej