Widok „palaczy długopisów” w przestrzeni publicznej już nikogo nie dziwi – e-papieros zdobywa coraz większą popularność, uważany za zdrowszą i tańszą alternatywę dla tradycyjnych „fajek”. Jednak decyzją rady miasta Torunia nie będzie można ich używać w autobusach i tramwajach.

Na sesji z  26 czerwca radni uaktualnili przepisy dotyczące korzystania z pojazdów MZK w Toruniu. Jeden z punktów dotyczył korzystania z e-papierosów, które zostało zabronione zarówno kierowcom i motorniczym, jak i pasażerom.

Podczas sesji rajcy zmienili przepisy o przewozie zwierząt w miejskich pojazdach. Będzie on nadal dozwolony, o ile pupile pasażerów nie będą zachowywać się agresywnie, nie będą uciążliwe dla innych uczestników komunikacji miejskiej i będą przewożone w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych. Właściciel przewożący psa musi mieć przy sobie dokument, który będzie poświadczał aktualność jego szczepień weterynaryjnych.

Decyzje rady wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

[fot. Wikimedia Commons]