Studenckie Koło Naukowego Prawa Wyborczego “Elektor” zostało laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego. Zawdzięczają to swojej pracy nad projektem “Partycypacja first-time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Jest to kolejna ważna nagroda dla “Elektora”.

“Elektor” doceniony w Europie!

Studenci z naszego miasta zostali laureatem Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, za zrealizowany w 2019 roku projekt pod tytułem “Partycypacja first-time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Miał on na celu zachęcić społeczeństwo, a szczególnie ludzi młodych – tytułowych wyborców pierwszego razu, do licznego i świadomego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które to wybory w Polsce nigdy nie cieszyły się dużą frekwencją. W jego ramach doszło do: seminarium, które było kierowane do licealistów, międzynarodowych spotów profrekwencyjnych angażujących studentów z całej Europy a także renomowanej konferencji naukowej z udziałem ekspertów prawa wyborczego. 

Projekt został już wcześniej doceniony w ramach konkursu StRuNa organizowanego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najlepszy humanistyczny projekt w kraju. Przed SKNPW “Elektor” teraz bój w europejskim finale oznacza to wyjazd na galę finałową do Akwizgranu, podczas której “Elektor” może sięgnąć nie tylko po prestiż, ale też po wysoką nagrodę pieniężną 

O konkursie 

Od 2008 r. Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu co roku zapraszają zainteresowanych ze wszystkich państw członkowskich UE do zgłaszania projektów realizowanych przez aktywnie uczestniczących w rozwoju Europy młodych ludzi i do nich skierowanych. Ten prestiżowy konkurs jest pochodną inicjatywą od renomowanej Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego, której laureatami zostali m.in. Winston Churchill, Jean Monnet, Jan Paweł II czy Donald Tusk. Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. 

Czym jest “Elektor”? 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego “Elektor” działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest ono jednym z najbardziej aktywnych kół studenckich na UMK. Opiekunem merytorycznym koła jest mgr. Paweł Raźny, zaś opiekunem honorowym nowy rektor UMK prof. dr. hab. Andrzej Sokala. SKNPW “Elektor” działa przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK, w przeszłości miało okazję współpracować z takimi instytucjami, jak OBWE i Rzecznik Praw Obywatelskich, Parlamentem Europejskim oraz licznymi organami wyborczymi i organizacjami pozarządowymi. Celem działalności SKNPW “Elektor” jest podejmowanie inicjatyw niosących za sobą wartość edukacyjną oraz kształtujących postawy obywatelskie. Posiadają w tym liczne sukcesy, a najlepsze przykłady to: w prestiżowym konkursie ministerialnym „StRuNa” czy konkursie „Pro Juvenes” organizowanym przez Parlament Studentów RP. Ponadto koło uświadamia obywateli i prowadzi badania nad procesami wyborczymi, aby pomagać w ich doskonaleniu. 

Oczywiście, jako redakcja SpodKopca.pl, serdecznie gratulujemy “Elektorowi” ostatniego wyróżnienia i życzymy mu powodzenia w decydujących zmaganiach.