Wszystkim studentom przypominamy wspaniałą wiadomość – od jutra do niedzieli jeździmy autobusami i tramwajami MZK za darmo!

„Okolicznościowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu” uchwalone zostało 10 kwietnia przez Radę Miasta. Posiadacze ważnej legitymacji studenckiej lub międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC będą mogły się poruszać autobusami i tramwajami za darmo między 8.00 w czwartek 8 maja, a 6.00 w niedzielę 11 maja. Warto zauważyć, że ulga nie obejmuje wyłącznie studentów UMK. Darmowe będą także przejazdy liniami nocnymi.

§ 1. 1. W związku z organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu świętem studentów „Juwenalia 2014” ustanawia się dla jego uczestników w dniach od 8 maja br. od godz. 8:00 do 11 maja br. do godz. 6:00 uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.

2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, będą mogły korzystać osoby posiadające ważną legitymację studencką lub międzynarodową legitymację studencką ISIC.

Pełny tekst uchwały: http://www.bip.torun.pl/files/doc/745_14_01.pdf

[fot. Filip Wojciechowski]