Teatr lalek „Baj Pomorski” działa od 1946 roku, przez ostatnie 18 lat funkcję dyrektora placówki pełnił Zbigniew Lisowski. Urząd Miasta Torunia ogłosił konkurs na powyższe stanowisko, potrwa on do 31 marca 2021 roku.

Jakie wymogi muszą spełniać kandydaci?

Jak można przeczytać w ogłoszeniu, podstawowym wymogiem jest wykształcenie II stopnia z obszaru sztuki, preferowaną dziedziną są sztuki teatralne. Ponadto kandydat musi posiadać minimum 10-letnie i udokumentowane doświadczenie pracy w zakresie kultury teatralnej w instytucjach, podmiotach lub organizacjach. Z czego minimum 5-letnie na stanowiskach kierowniczych. Powinni posiadać też obycie i wiedzę w zakresie inwestycji i pozyskiwania środków na realizację projektów kulturalnych. Ważnym wpisem do CV dla osoby chcącej pełnić funkcję dyrektora „Baja Pomorskiego” jest znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie. Co w dzisiejszych czasach oczywiste tu preferowany jest angielski. Najważniejszym czym musi się pochwalić kandydat, jest program realizacji obecnych zadań i przedstawienie wizji funkcjonowania teatru na najbliższe 5 lat.

Konkurs trwa do końca marca

Oferty należy w terminie do dnia 31  marca 2021 r. złożyć albo  przesłać przesyłką  pocztową  lub  kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Urzędu Miasta Torunia. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Torunia.

[źródło: www.torun.pl]