Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji zainicjuje konsultacje społeczne dotyczące stypendiów dla najlepszych studentów toruńskich uczelni i warunków ich przyznawania. Już niedługo odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami.

Miejski Program Stypendialny i jego zasady

Miejski Program Stypendialny działa od 2014 r. Nadrzędnym celem inicjatywy jest zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na toruńskich uczelniach. Zasady udzielania stypendiów są określone normami prawnymi (uchwała Rady Miasta Torunia). Jednym z najważniejszych założeń przyznawania stypendiów jest ich pieniężny charakter. Świadczenie udzielane jest na okres jednego roku akademickiego – od 1 października do 30 czerwca.

Potencjalne osoby, mające mieć przyznane stypendium na I rok studiów lub na wyższych latach studiów, wyłaniane są w drodze konkursu, dzięki składanym przez nich wnioskom. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, wykonanej przez specjalną Komisję Stypendialną.

Warunkami przyznania stypendium jest m.in. wysoka średnia ocen, czy zaliczenie każdego z etapu studiów w wyznaczonych terminach. Istotną kwestią jest również prowadzona działalność naukowa bądź artystyczna starających się o stypendium.

Przyznawana suma to 400 złotych miesięcznie. Świadczenie może być przyznane dla jednej osoby tylko jednokrotnie. Liczba napływających wniosków jest z roku na rok coraz większa (w 2018 roku zanotowano liczbę 171 wniosków).

Do kogo skierowane są konsultacje społeczne?

Konsultacje skierowane są do mieszkańców, studentów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Toczone rozmowy mają odnosić się do kryteriów przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów – czy obecne wymagania są wystarczające, czy należałoby jednak wprowadzić pewne zmiany. Każda osoba mająca własne opinie, propozycje reform w omawianej kwestii lub uwagi na temat stypendiów może wygłosić je na forum planowanego spotkania.

Konsultacje społeczne są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przy współpracy z Wydziałem Edukacji.

Kiedy i gdzie?

20 marca, godz. 17, Centrum Sztuki Współczesnej ul. Wały gen. Sikorskiego 13.