Od roku akademickiego 2017/18 kandydaci na studia będą mieli jeszcze większy wybór kierunków. Wydział Matematyki i Informatyki UMK uruchamia nowy kierunek – matematykę stosowaną – studia inżynierskie I stopnia.

W ramach tego kierunku przyszli studenci będą mogli wybrać jedną spośród dwóch specjalizacji – analiza danych lub badania operacyjne.

Dlaczego warto studiować matematykę stosowaną?

W dzisiejszej gospodarce przy podejmowaniu decyzji dużą rolę odgrywają metody statystyczno-matematyczne. Analiza zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać pożądane przez instytucje oraz firmy informacje, które bardzo często służą poprawie rentowności działalności. Stąd też tak duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych na współczesnym rynku pracy.

Na kierunku matematyka stosowana otrzymasz gwarancję rzetelnego wykształcenia matematycznego z elementami informatyki. Jako absolwent – inżynier analizy danych lub badań operacyjnych zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

Matematyka stosowana umożliwia wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, zwłaszcza w analizie danych i badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych. Kierunek ten pozwala posiąść umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi ale przede wszystkim daje szanse na zdobycie dobrego zawodu.

Warto studiować matematykę stosowaną w Toruniu ponieważ:

  1. Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych – jesteśmy piątym matematyczno-informatycznym wydziałem uniwersyteckim w Polsce.
  2. W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział otrzymał kategorię A.
  3. Wydział uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmującą wszystkie kierunki studiów, a w roku 2010 ocenę wyróżniającą kształcenia na kierunku matematyka.
  4. Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.
  5. Współpracujemy naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie.
  6. Pracuje tu członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Co po studiach na kierunku matematyka stosowana?

Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, (inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych) czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia. Liczy się umiejętność analizy dużych zbiorów danych, wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych, czy umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu optymalizacji w różnych sytuacjach decyzyjnych itp.

Tego rodzaju specjalistów poszukują m.in. sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel oraz instytucje statystyczne. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są naprawdę ogromne.

[Fot. Facebook WMiI UMK]