Mocą ministerialnego rozporządzenia studenci nie będą musieli „szturmować” dziekanatów na swoich wydziałach. Termin ważności ich legitymacji automatycznie zostanie wydłużony.

Ważność legitymacji studenckich przedłużona

W czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa studenci już nie muszą się martwić ważnością swoich legitymacji, która upływała 31 marca.

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina zostało podjęte 12 marca. Zmienia ono  termin ważności legitymacji studenckich, w tym także legitymacji doktorantów, przedłużając go do 31 maja 2020 r.

Zmienia ono rozporządzenia ministerialne w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta a także w sprawie studiów.