19 listopada w Collegium Maximum rozdano nagrody dla pracowników UMK za osiągnięcia na niwie dydaktyczno-wychowawczej.

Są one przyznawane na wniosek dziekanów i kierowników jednostek. Oto pracownicy uczelni, którzy dostali nagrody i wyróżnienia Rektora za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.

Nagrody indywidualne II stopnia otrzymali dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Ryszard Sudziński z Wydziału Nauk Historycznych, prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, prof. art. graf. Wiesław Smużny z Wydziału Sztuk Pięknych.

Nagrody II stopnia trafiły w ręce dr hab. Elżbiety Pileckiej, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych i art. graf. Edwarda Salińskiego, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych.

Nagrody zespołowe I stopnia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej dostały zespoły z Wydziału Farmaceutycznego w składzie: prof. dr hab. Adam Buciński i dr Danuta Partyka a także z Wydziału Lekarskiego w składzie: prof. dr hab. Michał Szpinda, mgr Mateusz Badura, dr Mariusz Baumgart, dr Małgorzata Dombek, dr Piotr Flisiński, dr Marcin Wiśniewski.

Nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół z Wydziału Lekarskiego w składzie: mgr Ewelina Wędrowska i dr hab. Piotr Kopiński.

Wyróżnienie indywidualne otrzymała mgr Urszula Zaborska z Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Krzysztof Przegiętka z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, mgr Roland Wesołowski z Wydziału Lekarskiego, mgr Anna Wiak z Uniwersyteckiego Centrum Sportowego; mgr Dorota Foltańska – Borowiecka, mgr Agnieszka Gawlik, mgr Czesław Grabowski ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

[Fot. Anna Bielawiec-Osińska, www.umk.pl]