W drugim tygodniu kwietnia br.  Miejski Zakład Komunikacji podpisał umowę z warszawską spółką Trakcja – PRKiI S.A., która zaprojektuje i zmodernizuje system sterowania oraz urządzeń odpowiedzialnych za zasilanie trakcyjnej sieci tramwajowej w Toruniu.
Koszty przebudowy wyniosą ponad 8,5 mln zł, z czego część pokrywa UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podstacje „Wschodnia” i „Centralna” zostaną zaopatrzone w nowe urządzenia, kontrolujące pracę urządzeń w stacjach trakcyjnych, zostaną włączone w system zdalnego sterowania oraz nastąpi podłączenie do sieci światłowodowej stacji „Zachodnia”.
Przedsięwzięcie przewiduje także prace remontowo–budowlane stacji „Wschodnia” i „Centralna”, w celu dopasowania wnętrza hali głównej i komór transformatorowych do nowych urządzeń energetycznych.
Unowocześnienie odbędzie się w ramach Projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City“.
Efekty pracy będziemy mogli ujrzeć pod koniec lipca 2015 roku.