Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zadecydował o poszerzeniu oferty edukacyjnej. Wprowadzony zostanie nowy kierunek, a także możliwość studiowania niestacjonarnego jednego z istniejących.

Doradztwo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji ma, zdaniem uczelni, przygotować absolwentów do uzyskania uprawnień licencjonowanych doradców podatkowych. UMK przypomina, że mimo wprowadzenia ustawy o ułatwienia dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, część uprawnień zachowano tylko dla doradców wpisanych na listę i o zweryfikowanych kompetencjach. Studia z doradztwa podatkowego będą prowadzone na poziomie studiów drugiego stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Nowością w ofercie UMK będzie także praca socjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych w systemie niestacjonarnym. Do tej pory kierunek ten można było studiować tylko „dziennie”.

Pełna lista nowych propozycji na rok 2014:

Studia I stopnia:

– chemia i technologia żywności (Wydział Chemii) studia stacjonarne;

– chemia żywności (Wydział Chemii) studia niestacjonarne;

– chemia kosmetyczna (Wydział Chemii) studia niestacjonarne;

– filologia angielska (Wydział Filologiczny) studia niestacjonarne;

– filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny) studia stacjonarne (połączenie 3 dotychczasowych kierunków I stopnia: filologii klasycznej, hellenistyki i wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej)

– inżynieria biomedyczna (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)

studia stacjonarne;

– nauczanie przyrody (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi) studia stacjonarne;

– optyka okularowa z elementami optometrii (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) studia stacjonarne;

– praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych) studia niestacjonarne;
– studia menedżersko-finansowe (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) studia niestacjonarne;
– turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi) studia stacjonarne.

 Studia II stopnia:

– doradztwo podatkowe (Wydział Prawa i Administracji) studia stacjonarne i niestacjonarne;

– nowe specjalności na filologii angielskiej w trybie stacjonarnym:
język-kultura-literatura oraz edytorstwo tekstów anglojęzycznych.

[fot. Filip Wojciechowski]