W Collegium Humanisticum odbywać się będzie przez następne dwa dni (28 – 29 września) interdyscyplinarna konferencja naukowa poruszająca temat odmienności.

Organizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK rozważy pojęcie odmienności w kontekstach: społeczno-kulturowym, artystycznym, historycznym, medycznym, politycznym, religijnym. Czym jest owa odmienność? Najprościej można ją określić, powtarzając za organizatorami, wszystkim czego nie można określić swoim.

Swoje referaty przedstawią badacze z takich ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Akademia im. Jana Długosza, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Opolski.

Zagadnieniami, które obejmować będzie konferencja „Odmienność w kulturze” to:

 • inność, obcość, różność, odmienność – kwestie teoretyczne i definicyjne;
 • kulturowe formy odmienności;
 • reakcje na odmienność;
 • próby i strategie oswajania odmienności;
 • odmienność jako walor;
 • odmienność jako piętno;
 • odmienność jako obszar tabu;
 • odmienność utrwalona w stereotypach;
 • pragnienie bycia odmieńcem;
 • odmienność a gry i procesy tożsamościowe;
 • jednostkowe i zbiorowe sposoby artykulacji odmienności;
 • artystyczne konstrukcje odmienności;
 • odmienność w kulturze tradycyjnej i posttradycyjnej;
 • odmienność w cyberświecie.

Odmienność poruszona z tak wielu perspektyw badawczych okaże się ciekawym tematem  pozwoli odsłonić wiele spojrzeń na to pojęcie pojawiające się w różnych dyscyplinach badawczych.

Program konferencji można zobaczyć tutaj.