W maju artyści z Galerii Rusz swoimi pracami anonsują początek przygotowań Torunia do Zjazdu Miast Nowej Hanzy, który odbędzie się w naszym mieście w 2023 roku. Na bilbordach i autobusie MZK w Toruniu, możemy oglądać niezwykłe prace, inspirowane dziedzictwem hanzeatyckim Torunia.

Toruń należy do międzynarodowej sieci współpracy Miast Nowej Hanzy. W maju 2022 roku w niemieckim mieście Neuss, Toruniowi zostanie przekazana flaga przechodnia Związku Miast Hanzeatyckich. To symboliczna pałeczka, która zapoczątkuje oficjalne przygotowania do 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy, który odbędzie się w 2023 roku w naszym mieście.

Historia Torunia w Hanzie

Na współpracy, handlu, wymianie zbudował świetność dawny Toruń. Nasze miasto należało do grupy miast, które uczestniczyły w tworzeniu Hanzy już w XIII wieku. Po raz pierwszy w działania organizacyjno-polityczne Toruń był włączony w 1280 roku. Torunianie uczestniczyli w Związku bardzo aktywnie, zasiadając w jego władzach, biorąc udział w poselstwach i działaniach dyplomatycznych. Przynależność do stowarzyszenia i współpraca Torunia z miastami hanzeatyckimi w dużym stopniu wpłynęły na jego rozwój kulturowy i ukształtowały jego dziedzictwo, które możemy podziwiać do dziś.

Współpraca miast

W obecnych czasach współpraca i przynależność do międzynarodowych organizacji również gwarantuje rozwój i bezpieczeństwo. Ma to dużą wartość, w przeciwieństwie do tego, co proponują dyktatorzy, którzy niszczą współpracę ponadnarodową, stawiając na egoizm i narodową megalomanię. Jak uczy nas historia Torunia – kluczem jest porozumienie i współpraca ponadnarodowa oraz ponadkulturowa. Jest to ważne, bo to one są gwarantem pomyślności, dobrobytu i rozwoju.

Historyczne dziedzictwo Hanzeatyckie

Artyści z Galerii Rusz w swoich pracach nawiązują do historycznego dziedzictwa hanzeatyckiego, jak również odnoszą się do współczesności. Artyści przypominają mieszkańcom Torunia, że my, współcześni  jesteśmy częścią historii. To dzięki wspólnemu wysiłkowi naszych przodków jesteśmy tu i teraz. Warto o tym pamiętać i to doceniać. Warto też sięgnąć do tego na nowo i się tym zainspirować. To wezwanie, by nieść pałeczkę, przejętą od naszych poprzedników, by inicjować i promować współpracę. Bo to dzięki niej nasze miasto ma szansę na dalszy rozwój i lepszą przyszłość.

Prace artystów z Galerii Rusz będą eksponowane od 1 do 31 maja na 2 bilbordach, zlokalizowanych przy Szosie Chełmińskiej i Wałach gen. Sikorskiego oraz autobusie komunikacji miejskiej. Zapraszamy do oglądania prac! 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

Więcej informacji można znaleźć:

https://www.facebook.com/GaleriaRusz

https://www.instagram.com/galeria.rusz/

http://www.galeriarusz.art.pl/

Spod Kopca.pl jest patronem medialnym projektu.