Na 30. Sesji Rady Miasta Torunia radni podjęli decyzję, że o 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na toruńskich drogach publicznych. Oznacza to spore obniżki między innymi dla otwierających się dzisiaj ogródków!

Obniżki dla ogródków gastronomicznych

30. Sesja rady Miasta Torunia odbyła się w czwartek 13 maja. Podczas jej trwania ustalono, że od 1 czerwca nastąpią bardzo korzystne zmiany dla przedsiębiorców, których dochody zostały znacznie uszczuplone przez pandemię. O 90 procent zmniejszone zostaną wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na toruńskich drogach publicznych. Zmiana ta obejmie nie tylko ogródki gastronomiczne, ale także stawiane okresowo stragany i punkty sprzedaży. Do tej pory opłata wynosiła 4 zł za każdy m² zajęcia pasa drogowego na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w obszarze staromiejskim i 1 zł na pozostałych drogach. Od czerwca będzie to niezależnie od obszaru 40 gr. Obniżka będzie obowiązywała do 31 października 2021 roku. Warto dodać, że skutkiem finansowym przyjęcia projektu uchwały będzie utrata wpływów do budżetu miasta w wysokości ok. 85 tys. zł.

Po wejściu w życie uchwały opłata zostanie również zmieniona dla tych przedsiębiorców, którym już wydano decyzje – dotychczas wpłynęło 20 wniosków o ogródki, które mają znaleźć się na ulicach zarządzanych przez MZD, zarówno w centrum jak i poza nim. Co więcej należy przypomnieć, że takie obniżki, wprowadzone na mocy innej uchwały rady miasta, obowiązują już dla ogródków usytuowanych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego, pozostających w zarządzie Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Obowiązują one do 31 sierpnia tego roku, jednak przedsiębiorcy mogą liczyć na taką samą pomoc od 1 września do 15 listopada 2021 r. Warunkiem jest jednak to, że dotkną ich ograniczenia lub zakaz działalności w związku z pandemią oraz jeśli wskażą spadek przychodów o co najmniej 40 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.

W ubiegłym roku na terenach zarządzanych przez MZD było 41 takich obiektów, a na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego można było odnaleźć 44 ogródki gastronomiczne.

Źródło: torun.pl