Dla nich walka o wyzwolenie z rąk okupantów trwała dłużej niż dla reszty Polaków. Przez dziesiątki lat skazani na zapomnienie – dziś pamięć o nich wraca, w chwale należnej największym bohaterom naszej historii. Jutro świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze wyklęci to potoczne określenie członków polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z uzależnieniem Polski od Związku Radzieckiego i już po „wyzwoleniu” w latach 1944-45 kontynuowali walkę z władzami komunistycznymi. Walka niezłomnych z UB i NKWD trwała do1947 roku, a ostatni partyzanci antykomunistyczni przetrwali aż do lat 60. XX wieku.

Z oczywistych względów owi żołnierze w latach PRL-u zostali skazani na zapomnienie, bądź przedstawiani byli w jak najgorszym świetle – jako bandyci i „zaplute karły reakcji” (jak głosił słynny, wymierzony w podziemie plakat). Po przemianach politycznych w latach 90. XX wieku żołnierze wyklęci zaczęli wracać do powszechnej świadomości Polaków. Dziś ich niezłomna postawa traktowana jest jako przedłużenie walki z okupantami w czasie II wojny światowej, a pamięć o nich celebrowana na równi z pamięcią o obrońcach Westerplatte, żołnierzami polskimi na Zachodzie czy powstańcami warszawskimi. Powstają liczne publikacje naukowe, jak i popularne poświęcone zagadnieniu żołnierzy wyklętych, pamięć o bohaterach wspierają także artyści.

O ofierze żołnierzy wyklętych nie zapominają także studenci. Toruński oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej organizuje w sobotę 1 marca obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 12.00 rozpocznie się część oficjalna przy tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej sądzonych i skazanych przez władze komunistyczne, umieszczonej na gmachu Sądu Okręgowego w Toruniu (ul. Piekary 51). O 13.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (ul. Panny Marii 4) celebrowana będzie msza św. w intencji żołnierzy wyklętych. W tejże świątyni o 13.30 odbędzie się koncert piosenek i pieśni wojskowych, przygotowanych przez Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu. O godzinie 14.00 zostanie otwarta wystawa „Zaplute karły reakcji – polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956” oraz Namiot Wyklętych.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest portal SpodKopca.pl. Oddajmy wspólnie hołd bohaterom, którzy nie wahali się poświęcić najwyższej ceny za najwyższą wartość – swojego życia w imię wolności.