Zgodnie z obowiązującymi przepisami operat przeciwpożarowy muszą posiadać zakłady, które zbierają, magazynują, przetwarzają lub wytwarzają odpady. Wskazuje to na konieczność uzyskania zezwolenia na składowanie oraz przetwarzanie wszystkich odpadów. Dokument upoważniający do działań związanych z odpadami jest koniecznością, a nie dopełnienie obowiązku przygotowania dokumentacji może wiązać się z karą. Czym jest operat przeciwpożarowy? Co powinien zawierać? Kto to go wykonuje i ile kosztuje? Komu zlecić wykonanie operatu przeciwpożarowego? Zachęcam do lektury. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w poniższym materiale!

Operat przeciwpożarowy – czym jest?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem stanowiącym wyznaczone warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektów. Regulacje Ustawy o odpadach nie nakładają obowiązku sporządzania operatu ppoż przez wszystkie przedsiębiorstwa. Te instytucje, które mają obowiązek posiadania operatu ppoż, dołączają dokument do pozostałych wniosków. Dzięki temu możliwe jest ubieganie się o zezwolenie na składowanie oraz przetwarzanie odpadów zgodnie z prawem. Po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji do właściwego organu przedsiębiorca czeka na decyzję. Dokumentacja powinna zostać przedstawiona każdemu pracownikowi w celu zapoznania się z warunkami ochrony ppoż, a także przedłożony Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej bądź Miejskiemu PSP. Czas oczekiwania na wydanie zgody to około 14 dni.

Operat przeciwpożarowy dla odpadów – co zawiera?

Ustawa o odpadach reguluje warunku oraz elementy, które powinny znaleźć się w prawidłowo sporządzonym operacie przeciwpożarowym. Dokument powinien być czytelny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Warunki ochrony przeciwpożarowej powinny być dostępne dla każdego pracownika oraz łatwo dostępne. Operat przeciwpożarowy musi zawierać wszelkie informacje o odpadach, a także o danej działalności przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że podczas pożaru wszystkie czynności postępowania muszą zostać wykonane sprawnie. Dlatego w  operacie przeciwpożarowym swoje miejsce muszą znaleźć informacje dotyczące drogi postępowania na wypadek wybuchu pożaru, a także warunki ochrony instytucji z wszystkimi dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi. Równie istotnym elementem jest informacja o instalacjach i miejscach składowania odpadów. Należy również pamiętać o dołączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także pisemnej adnotacji dotyczących decyzji o ewentualnych odstępstwach od obowiązujących przepisów. Każda z wymienionych w dokumentacji informacja musi być zgodna z prawdą.

Fot.

Kto wykonuje operat przeciwpożarowy i ile kosztuje?

Operat przeciwpożarowy może wykonać wyłącznie osoba, której uprawnienia reguluje Ustawa o odpadach. Operat może zostać sporządzony między innymi przez rzeczoznawcę, inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego. Rzeczoznawca musi posiadać specjalizację uprawniającą go do sporządzenia operatu. W momencie gdy organem wydającym pozwolenie przedsiębiorstwu na magazynowanie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa bądź regionalny dyrektor do spraw ochrony środowiska, wykonanie tego dokumentu można zlecić wykwalifikowanemu rzeczoznawcy. W sytuacji gdy organem wydającym zezwolenie jest starosta, to sporządzenie operatu należy powierzyć inżynierowi pożarnictwa lub absolwentowi studiów wyższych w Szkole Głównej Straży Pożarniczej w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Cena usługi nie jest odgórnie ustalona. Zależy ona bowiem od wielu czynników. Jednym z czynników determinujących cenę usługi jest wybór specjalisty. Dlatego ceny mogą się różnić między sobą z uwagi na indywidualne kwalifikacje eksperta z danej dziedziny.

Fot. materiały partnera

Operat przeciwpożarowy – komu zlecić?

Dokumenty ochrony przeciwpożarowej, a także operat przeciwpożarowy zostać wykonane starannie na podstawie wszystkich regulujących je norm prawnych. Warto powierzyć wykonanie operatu przeciwpożarowego profesjonalnemu podmiotowi. Osobom zainteresowanym sporządzeniem rzetelnego operatu przeciwpożarowego pomoże strona branżowa askarprotect.pl. Skorzystanie z usług specjalistów pozwoli zachować gwarancję, że dokument został sumiennie przygotowany oraz spełnia wszystkie najnowsze normy prawne. Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, bez którego przedsiębiorstwo nie będzie mogło zbierać, ani przetwarzać odpadów. Dlatego ważne jest, by osoba wykwalifikowana dopełniła wszystkie niezbędne formalności w imieniu przedsiębiorcy. Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek. 

[Artykuł sponsorowany]