Przy Wałach Generała Sikorskiego 25 stanął specjalny Paczkomat. Ulokowanie go pod tym adresem nie jest przypadkowe, służyć on będzie mieszkańcom naszego miasta, którzy będą chcieli załatwić sprawy urzędowe. Pozwala to unikać wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu.

Bezpieczne i szybkie rozwiązanie

Paczkomaty są obecnie jedną z ulubionych form odbioru i nadawania przesyłek w Polsce. W dobie pandemii pozwalały one działać już, chociażby Książnicy Kopernikańskiej, teraz na wykorzystanie owego rozwiązania zdecydował się Urząd Miasta Torunia. Dokumenty do Paczkomatu o symbolu TOR25M, znajdującego się przy Wałach Generała Sikorskiego 25 można nadawać z dowolnego Paczkomatu na terenie Torunia. A nawet z miejscowości ościennych. Informacja o możliwości odbioru decyzji petenci otrzymają poprzez aplikację operatora Paczkomatu, sms-owo lub mailowo.

Jakie sprawy można załatwić w Paczkomacie przy Urzędzie Miasta Torunia?

Prawo Jazdy:
•    złożenie do depozytu dokumentu prawa jazdy;
•    złożenie oryginałów badań lekarskich, psychologicznych i kursu reedukacyjnego;
•    zgłoszenie rozpoczęcia kursu przez OSK;
•    złożenie zaświadczenia o odbyciu kursu przez instruktorów.
•    Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem paczkomatu, ale po odbiór decyzji oraz dokumentów musi stawić się osobiście: o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Rejestracja Pojazdów:
•    zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu (wniosek oraz opis załatwienia sprawy
•    wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty
•    wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia
•    wyrobienie wtórnika karty pojazdu
•    wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych
•    wyrobienie nalepki kontrolnej
•    wyrobienie dodatkowej tablicy na bagażnik
•    dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: HAK, L, GAZ, TAXI

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek a decyzja zostanie wysłana przesyłką pocztową na adres wnioskodawcy:

  •  wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (złomowanie)
  • wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem Paczkomatu, ale po odbiór decyzji oraz dokumentów musi stawić się osobiście:

  • o zarejestrowanie pojazdu nowego
  • o zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
  • o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w Polsce
  • o rejestrację czasową pojazdu.

[źródło: www.torun.pl]