Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyszli z inicjatywą, która powstała z powodu niezrozumiałych dla nich decyzji podjętych przez władze UMK. Stworzyli oni petycję, w której postulują zmianę sposobu przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej. 

Petycja studentów w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej na UMK

Społeczność studencka UMK, a dokładniej Iga Bendkowska, Zofia Głuszek, Rafał Lewandowski, Michał Ochociński i Piotr Ostrowski, stworzyli petycję, aby móc wpłynąć na decyzję władz uniwersyteckich odnośnie do formy zaliczenia letniego semestru. Jak wskazuje bowiem treść zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniająca treść zarządzenia nr 60 z dnia 10 kwietnia w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, zaliczenia powinny odbyć się w formie tradycyjnej, a jedynie w drodze wyjątku za pomocą technik kształcenia na odległość. Studenci są temu przeciwni, o czym świadczy komunikat na stronie z petycją, w którym możemy przeczytać, że:

Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jako studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wnioskujemy o zmianę formy sesji letniej na zdalną, a ostatecznie, jeżeli okaże się to niemożliwe, o przeniesienie terminu sesji na wrzesień i zorganizowanie jej wtedy w formie tradycyjnej.

Według twórców petycji, zorganizowanie stacjonarnej sesji w czerwcu niesie za sobą zbyt duże ryzyko nie tylko dla studentów, ale także dla pracowników uniwersyteckich. Wiąże się to bowiem chociażby z koniecznością podróży tysięcy studentów z całego kraju, koniecznością zakwaterowania się w wieloosobowych mieszkaniach i domach studenckich, możliwością stykania się z osobami, u których wirus ma przebieg bezobjawowy, a które nadal mogą zarażać inne osoby. Studenci obawiają się także, że nałożone środki bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego mogą okazać się niewystarczające ze względu na brak dostępu do profesjonalnego sprzętu medycznego. Przy tak dużej liczbie osób trudno będzie również dostosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, choćby o zachowaniu dwóch metrów odstępu, dezynfekcji wszystkich używanych pomieszczeń czy liczbie osób przebywających na tej samej powierzchni. Studenci wspominają przykłady innych uniwersytetów, warszawskiego czy gdańskiego, na których organizacja zdalnej sesji egzaminacyjnej jest możliwa, a rektorzy niektórych uczelni wydali już zarządzenia w tej sprawie.

Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. W dwie godziny zebrano wirtualne podpisy ponad 1800 osób. 20 maja o godz. 19:20 liczba ta przekroczyła już 3 600 podpisów. Petycję, a także pełną treść listu otwartego studentów do Rektora UMK, odnajdziecie pod tym linkiem.