Odpowiedzialna za kształtowanie przyszłości uczelni jednostka, oficjalnie funkcjonować zaczęła w maju bieżącego roku. Rolę dyrektora wyżej wymienionej objął dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK.

Pomocna dłoń władz uczelni

Młody think thank skoncentrowany na analizowaniu zachodzących zmian i rozwiązań wdrażanych w instytucjach naukowych ma stać się „pomocną dłonią” rektora w procesie podejmowania kluczowych decyzji związanych z przyszłością Uniwersytetu. Propozycje zmian nie ograniczają się jednak wyłącznie do sfery edukacyjnej, bowiem równie znaczącym okazać ma się wkład instytucji w kształtowanie kultury. Ośrodek Analiz Strategicznych zajmie się współtworzeniem zarówno strategii rozwoju naukowego, jak i samej instytucji oraz strategii umiędzynaradawiania badań naukowych. W zakresie kompetencji ośrodka znajduje się także analizowanie struktury organizacyjnej Uniwersytetu, koordynowanie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi, wkład w tworzeniu polityki komunikacyjnej, oraz współpraca z Międzynarodowym Komitetem Doradczym Uniwersytetu, powiązana z realizacją programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Dr hab. Dominik Antonowicz na czele młodego ośrodka

Nową jednostkę Uniwersytetu poprowadzi Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, sprawujący pieczę nad Katedrą Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym toruńskiej uczelni w charakterze kierownika. Swoją praktykę naukową uczony wiąże z badaniami globalnych trendów szkolnictwa wyższego, jak również kwestiami w zakresie zarządzania instytucjami akademickimi.