Długo oczekiwany moment przez wielu studentów nadszedł. Samorząd Studencki UMK ogłosił progi punktowe na stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021.

Ważne informacje

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021 wynosić będzie 1100 złotych. Za sukcesy sportowe w zależności od stopnia wynosić będzie 700 złotych lub 450 złotych. Studenci I roku mający wybitne osiągnięcia w szkole średniej mogą liczyć na stypendium w wysokości 1000 złotych. Jak informuje Samorząd Studencki UMK progi mogą ulec jeszcze zmianie, a decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną wkrótce wysłane drogą pocztową. Pozytywną wiadomością jest to, że pieniądze powinny znaleźć się na kontach studentów jeszcze w tym roku. Z wyrównaniem za październik i listopad.

Wysokość progów [źródło: Samorząd Studencki UMK]

Źródło – https://tiny.pl/764p9

Kierunek i poziom studiów Próg
1. administracja – 1_poziom – 2020/21 41,09
2. administracja – 2_poziom – 2020/21 46,76
3. archeologia – 1_poziom – 2020/21 44,58
4. archeologia – 2_poziom – 2020/21 51,04
5. architektura informacji – 1_poziom – 2020/21 48,62
6. architektura informacji – 2_poziom – 2020/21 54,5
7. architektura wnętrz – 1_poziom – 2020/21 48,13
8. architektura wnętrz – 1_st_jm – 2020/21 50,33
9. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 1_poziom – 2020/21 44,58
10. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 2_poziom – 2020/21 48,57
11. astronomia – 1_poziom – 2020/21 47,58
12. astronomia – 2_poziom – 2020/21 53
13. automatyka i robotyka – 1_poziom – 2020/21 44,81
14. automatyka i robotyka – 2_poziom – 2020/21 50
15. bezpieczeństwo narodowe – 1_poziom – 2020/21 42,88
16. bezpieczeństwo wewnętrzne – 1_poziom – 2020/21 44,26
17. bezpieczeństwo wewnętrzne – 2_poziom – 2020/21 45,91
18. biologia sądowa – 1_poziom – 2020/21 45,13
19. biologia – 1_poziom – 2020/21 40,65
20. biologia – 2_poziom – 2020/21 47,69
21. biotechnologia – 1_poziom – 2020/21 43,5
22. biotechnologia – 2_poziom – 2020/21 48,4
23. chemia kosmetyczna – 1_poziom – 2020/21 42,22
24. chemia kosmetyczna – 2_poziom – 2020/21 54,46
25. chemia kryminalistyczna – 2_poziom – 2020/21 48,24
26. chemia medyczna – 1_poziom – 2020/21 44,63
27. chemia medyczna – 2_poziom – 2020/21 50,6
28. chemia – 1_poziom – 2020/21 45
29. chemia – 2_poziom – 2020/21 53,57
30. chemia i technologia żywności – 1_poziom – 2020/21 43,42
31. diagnostyka molekularna – 2_poziom – 2020/21 48,91
32. doradztwo podatkowe – 2_poziom – 2020/21 47,25
33. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 1_poziom – 2020/21 44,25
34. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2_poziom – 2020/21 47,19
35. ekonomia – 1_poziom – 2020/21 41,8
36. ekonomia – 2_poziom – 2020/21 44,52
37. etnologia – antropologia kulturowa – 1_poziom – 2020/21 45,87
filologia, specjalność filologia angielska – 1_poziom – 2020/21 46,11
38. filologia angielska – 1_poziom – 2020/21 46,11
39. filologia angielska – 2_poziom – 2020/21 48,67
40. filologia, specjalność filologia bałkańska – 1_poziom – 2020/21 46,94
41. filologia bałkańska – 2_poziom – 2020/21 47,14
42. Filologia, specjalność filologia germańska – 1_poziom – 2020/20 47,08
43. filologia germańska – 1_poziom – 2020/21 43,93
44. filologia germańska – 2_poziom – 2020/21 50,46
45. filologia polska – 1_poziom – 2020/21 43,25
46. filologia polska – 2_poziom – 2020/21 48,93
47. filologia polska jako obca – 1_poziom – 2020/21 48,93
48. filologia romańska – 1_poziom – 2020/21 43,8
49. Filologia, specjalność filologia romańska – 1_poziom – 2020/21 47,62
50. filologia romańska – 2_poziom – 2020/21 49,32
51. Filologia, specjalność filologia rosyjska – 1_poziom – 2020/21 47,11
52. filologia rosyjska – 1_poziom – 2020/21 45,29
53. filologia rosyjska – 2_poziom – 2020/21 40,67
54. Filologia, specjalność filologia włoska – 1_poziom – 2020/21 49,33
55. filologia włoska – 1_poziom – 2020/21 42,73
56. filozofia – 1_poziom – 2020/21 47,75
57. filozofia – 2_poziom – 2020/21 45,28
58. finanse i rachunkowość – 1_poziom – 2020/21 44,4
59. finanse i rachunkowość – 2_poziom – 2020/21 47,47
60. fizyka techniczna – 1_poziom – 2020/21 47,14
61. fizyka techniczna – 2_poziom – 2020/21 50
62. fizyka – 1_poziom – 2020/21 45,75
63. fizyka – 2_poziom – 2020/21 53,7
64. geografia – 1_poziom – 2020/21 42,88
65. geografia – 2_poziom – 2020/21 45,91
66. geoinformacja środowiskowa – 2_poziom – 2020/21 48,13
67. gospodarka przestrzenna i geozarządzanie – 2_poziom – 2020/21 48,75
68. gospodarka przestrzenna – 1_poziom – 2020/21 42,67
69. grafika – 1_st_jm – 2020/21 50
70. historia sztuki – 1_poziom – 2020/21 45,75
71. historia sztuki – 2_poziom – 2020/21 52
72. historia – 1_poziom – 2020/21 45,91
73. historia – 2_poziom – 2020/21 48,61
74. informatyka stosowana – 1_poziom – 2020/21 41,61
75. informatyka stosowana – 2_poziom – 2020/21 41,54
76. informatyka – 1_poziom – 2020/21 42,95
77. informatyka – 2_poziom – 2020/21 46,5
78. inżynieria biomedyczna (studia wspólne) – 1_poziom – 2020/21 46,82
79. inżynieria biomedyczna – 1_poziom – 2020/21 46,89
80. japonistyka – 1_poziom – 2020/21 48,5
81. Filologia, specjalność japonistyka – 1_poziom – 2020/21 46
82. japonistyka – 2_poziom – 2020/21 48,64
83. kognitywistyka – 1_poziom – 2020/21 44,07
84. kognitywistyka – 2_poziom – 2020/21 53,44
85. komparatystyka literacko-kulturowa – 1_poziom – 2020/21 48,82
86. komunikacja i psychologia w biznesie – 1_poziom – 2020/21 46,83
87. konserwacja i restauracja dzieł sztuki – 1_st_jm – 2020/21 48,6
88. krytyka artystyczna – 1_poziom – 2020/21 44,44
89. kulturoznawstwo – 1_poziom – 2020/21 4,5
90. kulturoznawstwo – 2_poziom – 2020/21 49,42
91. lingwistyka praktyczna i copywriting – 1_poziom – 2020/21 47,22
92. lingwistyka stosowana – 1_poziom – 2020/21 45,63
93. lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim – 1_poziom 41,58
94. lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim – 1_poz 44,5
95. lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim – 1_poziom – 49,5
96. lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim – 1_poziom 48,67
97. logistyka – 1_poziom – 2020/21 42,66
98. logopedia – 1_poziom – 2020/21 46,25
99. malarstwo – 1_st_jm – 2020/21 48,57
100. matematyka stosowana – 1_poziom – 2020/21 43,68
101. matematyka – 1_poziom – 2020/21 45,28
102. matematyka – 2_poziom – 2020/21 48,68
103. matematyka i ekonomia – 1_poziom – 2020/21 44,81
104. medioznawstwo – 1_poziom – 2020/21 46,39
105. nauki o rodzinie – 1_poziom – 2020/21 45
106. nauki o rodzinie – 2_poziom – 2020/21 49,17
107. ochrona dóbr kultury – 1_poziom – 2020/21 45,65
108. ochrona dóbr kultury – 2_poziom – 2020/21 47,2
109. ochrona środowiska – 1_poziom – 2020/21 45,61
110. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 1_st_jm – 2020/21 47,88
111. pedagogika medialna – 1_poziom – 2020/21 49,42
112. pedagogika specjalna – 1_poziom – 2020/21 45,37
113. pedagogika specjalna – 1_st_jm – 2020/21 48,81
114. pedagogika – 1_poziom – 2020/21 45,6
115. pedagogika – 2_poziom – 2020/21 48,33
116. politologia – 1_poziom – 2020/21 47,37
117. politologia – 2_poziom – 2020/21 49,47
118. praca socjalna – 1_poziom – 2020/21 44,63
119. prawo – 1_st_jm – 2020/21 47,39
120. psychologia – 1_st_jm – 2020/21 48
121. socjologia – 1_poziom – 2020/21 47,86
122. socjologia – 2_poziom – 2020/21 49,44
123. sport i wellness – 1_poziom – 2020/21 43,97
124. stosunki międzynarodowe – 1_poziom – 2020/21 42,88
125. stosunki międzynarodowe – 2_poziom – 2020/21 48,68
126. studia skandynawsko-bałtyckie – 1_poziom – 2020/21 45,26
127. sztuka mediów i edukacja wizualna – 1_poziom – 2020/21 48,1
128. sztuka mediów i edukacja wizualna – 1_st_jm – 2020/21 51,87
129. teologia – 1_st_jm – 2020/21 47,24
130. turystyka i rekreacja – 1_poziom – 2020/21 43,33
131. turystyka i rekreacja – 2_poziom – 2020/21 47,92
132. weterynaria – 1_st_jm – 2020/21 42,41
133. wojskoznawstwo – 1_poziom – 2020/21 44,29
134. wojskoznawstwo – 2_poziom – 2020/21 48,06
135. zarządzanie informacją i bibliologia – 2_poziom – 2020/21 47,37
136. zarządzanie – 1_poziom – 2020/21 42,6
137. zarządzanie – 2_poziom – 2020/21 46,96