Samorząd Studencki poinformował na stronie poświęconej stypendiom przyznawanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika o wysokości progów punktowych stypendium rektora przyznawanym w roku akademickim 2019/2020.

W tym roku na każdym kierunku obowiązuje jeden próg punktowy dla jednej kwoty stypendium rektora, która wynosi 900 zł. Otrzymać ma ją 8% najlepszych studentów na danym kierunku. Ponadto, w związku z przepisami obowiązującymi od 1 października 2019 r., trzeba wiedzieć, że opublikowane progi nie są ostatecznymi – stypendium otrzyma bowiem student, którego łączny czas studiowania nie przekracza 72 miesięcy, czyli nie dłużej niż 6 lat. Ten fakt będzie weryfikowany w systemie POLON, podobnie jak to, czy student ubiegający się o stypendium nie pobiera takiego na innej uczelni.

Jak informuje Samorząd Studencki UMK, „(…) studenci kampusu toruńskiego będą mogli odbierać decyzje  w sprawie stypendium rektora  5 i 6 grudnia w Auli UMK od godziny 9:00 do 17:00, dodatkowy termin i miejsce odbioru decyzji dla studentów studiów niestacjonarnych – sobota, 7 grudnia, Rektorat – IV piętro pokój 408 – od godziny 9:00 do 14:00”.

Jeśli jesteście ciekawi jak wyglądały progi punktowe w 2018 r., sprawdźcie to w naszym tekście.

Oto progi punktowe dla kierunków trzech rodzajów stopni studiów: pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Studia pierwszego stopnia

biologia – 42,391

biotechnologia – 40,172

biologia sądowa – 42,778

ochrona środowiska – 45,625

sport i wellness – 42,857

sport i wellness (stypendium sportowe) – 11

chemia – 40,278

chemia kosmetyczna – 44,412

chemia i technologia żywności – 46,818

chemia medyczna – 46,852

filologia polska – 44

filologia – specjalność filologia angielska – 46,667

filologia – specjalność filologia bałkańska – 47,647

filologia – specjalność filologia germańska – 45,417

filologia – specjalność filologia romańska – 45,667

filologia – specjalność filologia rosyjska – 46

filologia – specjalność filologia włoska – 47,188

filologia – specjalność japonistyka – 43,333

filologia klasyczna – 48,217

lingwistyka stosowana – j. włoski z hiszpańskim – 46,944

lingwistyka stosowana – j. francuski z hiszpańskim – 48,75

lingwistyka stosowana – j. francuski z arabskim – 45,417

lingwistyka stosowana – j. rosyjski z czeskim – 45,556

kulturoznawstwo – 42,667

komparatystyka – 46

lingwistyka praktyczna i copywriting – 47,5

logopedia – 46,111

filozofia – 45

socjologia – 42,857

kognitywistyka – 43,214

MISH – 47,391

medioznawstwo – 45,278

informatyka – 40,952

matematyka – 41,944

matematyka i ekonomia – 45,179

matematyka stosowana – 41,944

ekonomia – 40,435

finanse i rachunkowość – 42,727

komunikacja i psychologia w biznesie – 46

logistyka – 40,208

zarządzanie – 40,682

archeologia – 42,333

architektura informacji – 47,321

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 43,478

historia – 46,19

historia sztuki – 43,947

etnologia – 43,095

studia bałtyckie – 43,684

wojskoznawstwo – 43,571

pedagogika – 45,345

pedagogika specjalna – 45,185

pedagogika medialna – 45,556

praca socjalna – 44,31

geografia – 40,37

gospodarka przestrzenna – 42,167

turystyka i rekreacja – 43,5

administracja – 42,273

bezpieczeństwo wewnętrzne – 42

bezpieczeństwo narodowe – 45,25

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 42,5

politologia – 45,75

stosunki międzynarodowe – 43,095

krytyka artystyczna – 44,762

ochrona dóbr kultury – 44,483

nauki o rodzinie – 45,769

astronomia – 54

fizyka – 47,83

automatyka i robotyka – 40,238

fizyka techniczna – 46,667

informatyka stosowana – 41,522

Studia drugiego stopnia

biologia -48,6

biotechnologia – 48,866

diagnostyka molekularna – 46,964

chemia – 48,438

chemia kosmetyczna – 64,5

chemia medyczna – 48,036

chemia kryminalistyczna – 47,609

filologia polska – 49

filologia angielska – 48,077

filologia – specjalność filologia angielska – 47,789

filologia bałkańska – 46

filologia germańska – 48,571

filologia – specjalność filologia germańska – 48,75

filologia romańska – 54

filologia – specjalność filologia romańska – 48,929

filologia – specjalność filologia rosyjska – 45

filologia – specjalność filologia japonistyka – 45

japonistyka – 48,5

kulturoznawstwo – 49,083

architektura informacji – 50

filozofia – 47,647

socjologia – 48,158

kognitywistyka – 51,1

informatyka – 50,000

matematyka – 47,368

ekonomia – 46,667

finanse i rachunkowość – 48,167

zarządzanie – 45,952

archeologia – 47,727

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 48,8

historia – 48,5

historia sztuki – 49,846

zarządzanie informacją i bibliologia – 46,4

wojskoznawstwo – 46,563

pedagogika – 48,462

geografia – 43,125

geoinformacja środowiskowa – 43,421

turystyka i rekreacja – 46,304

administracja – 47,292

doradztwo podatkowe – 45,833

bezpieczeństwo wewnętrzne – 45,250

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 47,667

politologia – 48,667

stosunki międzynarodowe – 49,048

ochrona dóbr kultury – 47,833

astronomia – 54,538

fizyka – 59,261

fizyka techniczna – 48,5

informatyka stosowana – 48,75

Studia jednolite magisterskie

psychologia – 45,952

prawo – 45,941

konserwacja i restauracja dzieł sztuki – 50,333

architektura wnętrz – 47,917

grafika – 56,947

malarstwo – 42,105

sztuka mediów i edukacja wizualna – 46,545

teologia – 48,261

[źródło: stypendia.umk.pl]