Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy poszukuje pracowników. Ogłoszenie dotyczy trzech lokalizacji, w tym także Ośrodka Zamiejscowego w Toruniu.

Stanowisko, jakie dotyczy ogłoszenie RIO w Bydgoszczy, to młodszy inspektor kontroli lub inspektor kontroli (w zależności od posiadanego stażu pracy). Wakaty znajdują się w jednostkach RIO w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Przykładowe zadania

W skład zadań przyszłego pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej wchodzić będą m. in. przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków takich podmiotów, jak np. jednostek samorządu terytorialnego czy samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Innym z przykładowych zadań będzie kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w poddanej kontroli jednostce.

Preferowane wymagania

Oprócz podstawowych wymagań takich, jak pełnia praw publicznych, obywatelstwo polskie i wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja) dodatkowymi oczekiwaniami są: wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych,rachunkowości, podatków. Mile widzianymi są również doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość pisania algorytmów umożliwiających analizę danych w językach skryptowych (Excel, ACL).

Jak zgłosić swoją aplikację?

Oferty zawierające CV, list motywacyjny należy składać mailowo pod adresem wkgf@bydgoszcz.rio.gov.pl lub przesłać pod adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, 85–224 Bydgoszcz (zarówno w przypadku oferty pracy w Bydgoszczy, jak i ośrodkach zamiejscowych) do 5 stycznia 2022 r.

Dodajmy, że przewidywane wynagrodzenie, uzależnione od stażu i doświadczenia kandydata, będzie mieścić się w przedziale kwot: 3 500 zł – 4 000 zł brutto.

Więcej informacji znajdziecie w ogłoszeniu opublikowanym na stronie BIP RIO w Bydgoszczy.