W artykule zostało przedstawione to, czym psychoterapia jest oraz, na czym polega proces psychoterapeutyczny. Proces ten polega m.in. na rozmowie i na pozbywaniu się nieadaptacyjnych schematów zachowania. W psychoterapii wyróżnić można psychoterapię psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną oraz inne jej rodzaje. 

Psychoterapia jest coraz bardziej popularną metodą zarówno zwiększania jakości swojego życia, jak i radzenia sobie z trudnymi problemami. Psychoterapię prowadzi wykwalifikowany psycholog po czteroletnim kursie psychoterapeutycznym – dzięki temu mamy pewność, że jest on znakomicie przygotowany do swojego zawodu.

Dzięki terapii możliwe jest wyleczenie zaburzeń psychicznych. Sesje terapeutyczne mogą być pomocne w diagnozie różnych chorób psychicznych, jak i uzależnień lub zaburzeń odżywiania.

Psychoterapia potrafi trwać od kilku miesięcy do kilku lat – zależne jest to od rodzaju terapii, a także od trudności, z jakimi mierzy się osoba psychoterapeutyzowana. 

W psychoterapii brać mogą udział zarówno dorośli, jak i młodzież i dzieci.

Na czym polega psychoterapia?

Na psychoterapię wybieramy się wtedy, gdy mierzymy się z występowaniem jakichś trudności, np. depresji czy nadmiernej lękowości. 

Psychoterapia jest namierzeniem tych trudności.

Psychoterapia polega przede wszystkim na rozmowie. W pewnych typach psychoterapii najistotniejsza jest narracja pacjenta, jaką on sam o sobie produkuje – psychoterapeuta zadaje przy tym pomocne pytania i udziela informacji zwrotnej. 

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania. Dzieje się to za pomocą ustosunkowania się do trudnych wydarzeń z życia i pogodzenia się z osobistą historią. 

W psychoterapii podstawową sprawą jest rozwój osobowości. Pacjent/klient może reagować na wydarzenia w życiu w bardziej adekwatny sposób. 

W psychoterapii zdobywa się nowe sposoby na radzenie sobie z trudnościami, dzięki czemu może zmniejszyć się ilość negatywnych zdarzeń w życiu. Funkcjonalnie pacjenta/klienta staje się bardziej adekwatne – chodzi po prostu o to, by łatwiej się żyło.

Cele psychoterapii mogą być też mniej ogólne, a bardziej skoncentrowane (np. lęk przed lataniem samolotem czy terapia dla par). 

Celem psychoterapii jest przyjrzenie się swoim problemom i namierzenie nowych strategii życia. 

Rodzaje psychoterapii

Istnieją różne rodzaje psychoterapii. Są one dostosowane do potrzeb osoby psychoterapeutyzującej się. Podstawowe rodzaje psychoterapii to:

– terapia psychodynamiczna – skupia się ona na pracy z mechanizmami obronnymi nieadaptacyjnymi w życiu pacjenta. Chodzi o wypracowanie sposobów radzenia sobie z danymi trudnościami, które będą bardziej funkcjonalne. 

[Artykuł sponsorowany]