8 marca 2021 r. wprowadzone zostają w efekcie postępujących prac przebudowy torowiska przy ul. Kraszewskiego zmiany w organizacji ruchu drogowego,

Skrzyżowanie ul. Kraszewskiego z Matejki zamknięte

Źródło: www.torun.pl

Planowane przywrócenie przejezdności skrzyżowania datowane jest na połowę kwietnia bieżącego roku. Za przeprowadzenie prac remontowych odpowiedzialna jest firma Balzola. Kierunki objazdów wyznaczone zostaną przez stosowane znaki i tablice.

Zmiany organizacyjne od 8 marca 2021 r. ok. godz. 8:00:

  1. Skręt w lewo z ul. Kraszewskiego w Matejki i z Matejki w Kraszewskiego nie będzie możliwy.

  2. Objazd w kierunku ul. Bema będzie możliwy poprzez plac Niepodległości oraz ulicę Moniuszki.

  3. Przejazd ul. Matejki przez ul. Kraszewskiego zostanie zamknięty.

  4. Objazd w kierunku ul. Słowackiego odbywać się będzie przez pl. Hoffmana.

  5. Przejazd na odcinku od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna i odwrotnie będzie odbywał się tak jak dotychczas jednym pasem ruchu.