Czwartego czerwca, o godzinie 18:00 w sali 218B Wyższej Szkoły Bankowej odbyło się spotkanie pokazowe klubu przemówień publicznych Toastmasters Toruń.

Główne spotkanie poprzedzały warsztaty Michała Grześkowiaka, na temat autoprezentacji. O ile ciekawsze byłyby zajęcia na uczelni, gdyby nasi wykładowcy zasięgnęli lekcji u wcześniej wspomnianego człowieka. Pokazał on bowiem jak niewiele trzeba, żeby to co mówimy było dużo bardziej przystępne. Wystarczy pięć  prostych elementów, abyśmy skuteczniej prezentowali się przed publicznością.

Później nastąpił czas na mowy członków klubu Toastmasters. Oprócz zgromadzonych gości, uważnie wysłuchiwali ich także oceniający, którzy starają się z języka mówców wyeliminować niepotrzebne elementy. Gdy do przemówienia wkradną się pauzy czy dźwięki namysłu kontroler płynności używa dzwoneczka. Zwracają także uwagę na poprawność językową, czas wypowiedzi,  czy modulację głosu. Wszystko aby na końcu wyłonić najlepszego krasomówcę.

Mówić każdy może, ale jeżeli chcesz nauczyć się przemawiać płynnie piękną, poprawną polszczyzną, szczerze polecam spotkania tego klubu. Będąc tam, nie tylko dowiedziałam się wiele o autoprezentacji,  wsłuchałam motywujących do działania przemów, ale również poznałam ciekawych ludzi, a to w takich spotkaniach jest najprzyjemniejszym i zdaje się najważniejszym aspektem.