Absolwentka studiów dziennikarskich, a obecnie doktorantka studiów z zakresu nauk o polityce odebrała dziś nagrodę za najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.

Agnieszka Zakościelna w czerwcu tego roku obroniła pracę magisterską pt. „Wykorzystanie stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu wizerunku marki narodowej”. W tejże pracy zastanawiała się nad możliwością wykorzystania istniejących w międzynarodowej opinii publicznej stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu wizerunku marki państwa. Badała m.in. opinie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Sienie oraz 8 losowo wybranych narodowości realizujących program wymiany międzynarodowej na uczelni we Włoszech.

10 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Gala IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Konkurs ten dotyczył najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Mgr Agnieszka Zakościelna otrzymała za swoją pracę magisterską nagrodę specjalną. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Marszałek-Kawa.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

[źródło: wpism.umk.pl]