Spędzasz Wszystkich Świętych w Toruniu i zamierzasz odwiedzić bliskich na cmentarzach w naszym mieście? Nie zapomnij, że w tym szczególnym dniu ruch miejski będzie wyglądał nieco inaczej. Poniżej praktyczny przewodnik dla kierowców i pasażerów MZK.

W weekend należy mieć na uwadze zmianę organizacji ruchu w okolicach cmentarzy Torunia. Wprowadzone zmiany obowiązują do godziny 7.00 3 listopada.

W rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego (Grudziądzka192/196) zamknięty będzie wjazd z Grudziądzkiej w Celniczą. Ruch kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż ogrodzenia Cmentarza od strony Grudziądzkiej, a od Mazowieckiej na parking (bezpłatny i niestrzeżony) firmy „Oferta”. Będzie można parkować również po północnej stronie jezdni ulicy Celniczej. Zabroniony jest wjazd na parking przed głównym wejściem na CCK (od Grudziądzkiej i Celniczej) – zakaz nie obejmuje osób niepełnosprawnych, autobusów miejskich i taksówek.

W okolicach nekropolii przy Poznańskiej wprowadzone zostały zakazy zatrzymywania się w obu kierunkach na długości określonej znakami B-36 zakaz zatrzymywania się. Pojazdy można parkować na parkingu poligonu od strony południowej.

W rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy – zakaz zatrzymywania się po północnej stronie ulicy. Samochody można parkować po południowej stronie jezdni Koniuchy i na parkingu przy ul. Wielki Rów i Kozackiej.

W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Wielki Rów/Grudziądzka 1 listopada będzie można zaparkować na bezpłatnym i niestrzeżonym parkingu przed Centrum Handlowym „Kometa” (Grudziądzka 162).

W okolicach cmentarza przy Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Parkować można na ulicach przyległych do Żwirki i Wigury.

W rejonie cmentarza przy Wybickiego można parkować pojazdy na jezdni południowej i północnej na lewym pasie ruchu.

W rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego 1 listopada między 6.00 a 18.00 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny niestrzeżony). Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego będzie możliwe po stronie południowej – po północnej zakaz postoju.

Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązuje zakaz postoju. Pojazdy można parkować po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.

Na Turystycznej po stronie wschodniej obowiązuje zakaz postoju, zaś  po stronie zachodniej zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe jest na parkingu przy cmentarzu.

Do 1 listopada o godz. 20.00 na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie obowiązuje znak stopu.

Kilka zmian zaszło również w komunikacji miejskiej. 1 listopada ruch tramwajowy i autobusowy odbywać się będzie według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele. Dodatkowo kursują autobusy:
a) linii nr 61 na trasie: Plac Teatralny – Cmentarz Centralny w godz. 7.30 – 17.35 z częstotliwością co 5 – 15 minut,

b) linii nr 0 na trasie: Uniwersytet – Cmentarz Centralny w godz. 8.00 – 17.30 z częstotliwością co 7 – 15 minut,

c) linii C na trasie: Bielawy – Cmentarz Centralny jak w soboty, a w godz. 9.00 – 16.00 ze zwiększoną częstotliwością  kursowania do ok. 20 minut,

d) linii nr 33 na trasie: Olimpijska – Mazowiecka w godz. 8.00 – 17.35 z częstotliwością co 5 – 15 minut.

Wydłużone zostaną  kursy linii nr 27 do Barbarki.

Godziny odjazdów:
z Placu Rapackiego 9.43  10.31  11.19  12.07  13.43  14.31  18.07
z Barbarki: 10.16  11.04  11.52  12.38  14.16  15.02  18.40

2 listopada ruch tramwajowy i autobusowy jak w niedziele.Dodatkowo kursują autobusy:

a) linii nr 33 na trasie Olimpijska – Mazowiecka w godz. 8.30 – 14.45 z częstotliwością kursowania co 60 minut,

b) linii nr 0 na trasie: Uniwersytet – Cmentarz Centralny w godz. 9.07 – 15.07 z częstotliwością kursowania co 30 minut.

c) linii nr 61 na trasie: Plac Teatralny – Cmentarz Centralny w godz. 8.15 – 16.00 z częstotliwością kursowania co 30 minut.

Osobom, które wybierają się na Cmentarz św. Jerzego przypominamy o tradycyjnej kweście, z której zebrane środki będą przeznaczone na renowację zabytkowych toruńskich nagrobków. Na najstarszej nekropolii miasta będzie można spodziewać się znanych toruńskich osobistości z puszkami kwestowymi. Zachęcamy do ofiarności, która przysłuży się jednemu z najpiękniejszych miejsc naszego miasta.

Źródło: torun.pl

[fot. pl.wikipedia.org]