Wraz z początkiem listopada ruszyły warsztaty kreatywności i aktywności dla dzieci i młodzieży, zatytułowane „To sztuka być sobą”. Jest to najnowszy projekt artystów z Galerii Rusz we współpracy z toruńską Szkołą Podstawową nr 5. Warsztaty potrwają do końca miesiąca, a przygotowane w trakcie ich trwania prace, zostaną zaprezentowane w grudniu na słupach ogłoszeniowych i citylightach w przestrzeni miejskiej Torunia.

Profilaktyka uzależnień podczas warsztatów „To sztuka być sobą”

Ideą warsztatów organizowanych przez Galerię Rusz i toruńską szkołę, jest profilaktyka uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, a także promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia z pomocą działalności kulturalnej. Służy to wzmacnianiu czynników chroniących przed ryzykownymi zachowaniami, przejawiającymi się chociażby tym, że młodzież coraz częściej sięga po wszelkiego rodzaju używki. Pomysłodawcy projektu chcą poprzez warsztaty zachęcić nastolatków do szukania pozytywnych wzorców i własnych pasji, którymi mogą kreatywnie wypełnić swój czas wolny.

Joannę Górską i Rafała Góralskiego, czyli twórców Galerii Rusz, wesprą podczas warsztatów goście specjalni, w ramach spotkań z „ludźmi z pasją”. Młodzież będzie mogła wysłuchać: Aleksandrę Molin, historyczkę sztuki i toruńską przewodniczkę, Pawła Kowalskiego, aktora Teatru Wilama Horzycy oraz Mariusza Warachima, dendrologa i hortiterapeutę. Oprócz tego, że celem twórców jest wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę na temat uzależnień, pomysłodawcy chcą także pokazać młodzieży „narzędzia”, dzięki którym łatwiej będzie im mierzyć się z codziennym stresem, trudnymi emocjami czy presją rówieśniczą. Zaplanowano w związku z tym również spotkania z psychologiem i terapeutą, którzy pomogą młodzieży w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, samorozwoju, samokontroli i asertywności.

Spotkania oraz warsztaty potrwają do końca listopada, a w grudniu zostanie zaprezentowana na citylightach w wiatach przystankowych i na słupach ogłoszeniowych kampania, przygotowana przez uczestników warsztatów.