W związku z wymogiem zawartym w ustawie o elektromobliności w Toruniu powstają stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie w naszym mieście działa kilka takich punktów, ale już wkrótce będzie ich blisko setka.

Prezydent Michał Zaleski był zobowiązany do stworzenia planu budowy ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystko to dlatego, iż Toruń spełniał każde z kryteriów zawartych w ustawie o elektromobliności. Gród Kopernika liczy bowiem ponad 100 000 mieszkańców, zarejestrowane jest co najmniej 60 000 samochodów i na 1000 mieszkańców przypada 400 samochodów.

W związku z tym na terenie Torunia powstanie 46 stacji z 92 punktami do ładowania pojazdów elektrycznych. Część z nich już stanęła na toruńskich ulicach. Liczą one dwa stanowiska, z czego jedno jest dedykowane kierowcom niepełnosprawnym. Wykonawcą tych prac jest Energa Operator S.A. Lokalizacje wytypowane zostały w oparciu o propozycje lokalnego operatora oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Warto przypomnieć, iż w Grodzie Kopernika funkcjonuje już kilka takich punktów m.in. przy ul. Sieradzkiej, ul. M.Curie-Skłodowskiej, ul. Łódzkiej, czy przy ul. Żółkiewiskiego.