W ubiegłym tygodniu toruńscy drogowcy podpisali umowę na 5,3 mln złotych z City Parking Group S.A. Umowa zapewnia zainstalowanie, nowocześniejszych niż dotychczasowe, parkomatów .

Firma powstała 20 lat temu i działa w 40 polskich miastach, między innymi takich jak Warszawa, Kraków, Lublin, Bydgoszcz. Swoim zasięgiem obejmuje również Czechy i Słowację. Udogodnieniem wynikającym z pojawienia się nowych urządzeń, będzie możliwość płacenia nie tylko bilonem, ale także kartą zbliżeniową.

Od sierpnia kierowcy będą mogli wnosić do parkomatów dodatkową kwotę, przeznaczoną na spłatę kary, wynikającej z nieopłaconego lub złego parkowania. Dzięki temu unikniemy kolejek do kasy MZD, ponieważ należność będzie można uregulować od razu w maszynie.

Urządzenia mają być wyposażone w akumulatory i baterie słoneczne, a więc podłączenie do sieci elektrycznej nie będzie potrzebne. Ponadto biuro strefy ma być dodatkowo sprawdzane poprzez łączność GPRS, odpowiedzialnej za bieżące informacje na temat pracy i poprawności parkomatów.

Umowa została zawarta na sześć lat.