Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu w związku z ostatnimi pożarami na terenie gminy proszą o zwrócenie uwagi na osoby zachowujące się nietypowo w lesie lub jego okolicach.

Toruńska Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że od początku kwietnia tego roku odnotowane zostały 83 pożary na terenie nadleśnictw regionu kujawsko-pomorskiego. Aż 27 z nich miało miejsce na terenie gminy Dobrzejewice. Zdarzało się, że zagrażały ludziom, zbliżając się do zabudowań mieszkalnych. Z uwagi na tak znaczne natężenie pożarów na określonym terenie toruńska dyrekcja wyraziła przypuszczenie, że mogą być one skutkiem podpaleń. Działanie takie jest przestępstwem i podlega karze do 10 lat więzienia.

Najlepszą ochroną odwiedzający las

Mimo 7,5 tys. km dróg przeciwpożarowych, 61 dostrzegalni przeciwpożarowych i ponad 400 punktów czerpania wody w naszym regionie, które Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu wymienia w swoim komunikacie, najlepszym sposobem na ochronienie lasów przed pożarem wydają się jej ludzie spacerujący po lesie.

Z tego względu Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice wraz z Starostą Lipnowskim deklarują dwie nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł, na którą złożą się Nadleśnictwo i Starostwo po połowie.