Coroczna akcja edukacyjna, której celem jest upowszechnianie wiedzy o naszym mózgu. Jak działa, jakie badania są na nim prowadzone i jakie są wyniki tych analiz?

Prelegentami w wydarzeniu są specjaliści z dziedziny neuronauki. Na tegoroczny tydzień mózgu zostali zaproszeni m.in  dr. Paweł Boguszewski z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, dr hab. Przemysław Bąbel, prof. Uniwersytetu Jagielońskiego, działający w Instytucie Psychologii UJ oraz prof. dr hab. Włodzisław Duch z Katedry Informatyki Stosowanej UMK.

O czym posłuchamy?

Wykłady są otwarte dla wszystkich, zainteresowanych omawianą tematyką. Będziemy mogli dowiedzieć się więcej m.in o sztucznej inteligencji, percepcji bólu, głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona, jak również o neurobzdurach i pseudonauce.

Poza standardowymi wykładami w planie przewidziane są pokazy interaktywne przygotowane przez studentów, odbywające się w Młynie Wiedzy w dniach 11 i 12 marca.

Kiedy?

Tydzień Mózgu w Toruniu odbędzie się w dniach 11 – 17 marca 2019.
Organizatorami jest Wydział Humanistyczny oraz Interdyscplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.