Miejskie ujęcia wody pitnej są bezpieczne. Awaria kolektora przemysłowego ścieków w Warszawie nie wpłynie, o czym zapewnił prezydent Torunia Michał Zaleski, na stan wody pitnej w naszym mieście

Woda przeznaczona do picia w Toruniu nie jest pobierana z Wisły. Wykorzystywane są do tego dwa rodzaje ujęć: pierwsze, głębinowe, oraz drugie, znajdujące się na Drwęcy. Oba odseparowane są od Wisły.

Pomimo tego, że ilość wydostających się ścieków jest niewielka w stosunku do zasobów wody w Wiśle, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ostrzega przed korzystaniem z wiślanej wody. Należy unikać takich czynności jak: kąpiele, wędkowanie, kajakowanie, pojenie zwierząt, czy nawadnianie upraw wodą z rzeki.

Inspektorat poinformował także, że codziennie pobierane będą kontrolne próbki wody w poniższych stanowiskach poboru: Zbiornik Włocławski – poniżej Płocka, Zbiornik Włocławski – zapora, Wisła – poniżej zapory (Gąbinek), Wisła – stanowisko Górsk, Wisła – stanowisko Przechowo. Każdy internauta może sprawdzić wyniki badań na stronie Inspektoratu.