W związku z pandemią koronawirusa nieznane były decyzje odnośnie powrotu studentów do naszego miasta. Dziś (28.08) prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. Andrzej Sokala wydał komunikat. Poinformował w nim, jak będą wyglądały najbliższe miesiące na toruńskiej uczelni.

Długo oczekiwana decyzja

Jak informuje w swoim komunikacie prorektor toruńskiej uczelni zajęcia w semestrze zimowym na studiach: wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, a także w innych formach realizowanych przez UMK odbywać się będą w sposób zdalny. O tym, jak będą wyglądały inne zajęcia niż wykłady, których realizacja nie będzie możliwa na odległość, decydować będą dziekani poszczególnych wydziałów. Szczegóły odnośnie zajęć tradycyjnych zostaną podane do 15 września na stronach wydziałów. Zaś plany zajęć do 21 września.

Inne ważne informacje

Ponadto prorektor przekazał, iż domy studenckie będą otwarte i dostępne dla studentów. To samo dotyczy wszystkich budynków UMK. Immatrykulacje odbędą się przy zachowaniu reżimu sanitarnego, miejsce też mogą mieć spotkania organizacyjne dla studentów pierwszego roku. Uczelnia informuje, że nie odbędą się wręczenia dyplomów dla absolwentów.

Terminarz semestru zimowego 2020/2021

Inauguracja – 1.10.2020 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 5.10.2020 r. do 22.12.2020 r.

Wakacje zimowe – od 23.12.2020 r. do 3.01.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 4.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – od 1.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

Pełna treść komunikatu:

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

W związku z nadchodzącym nowym rokiem akademickim 2020/2021 oraz obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że Rektor UMK, pragnąc zapewnić bezpieczeństwo społeczności akademickiej, podjął decyzję, iż zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich a także innych formach kształcenia w UMK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą, co do zasady, odbywały się zdalnie.

W odniesieniu do zajęć dydaktycznych innych niż wykłady, które ze względu na ich specyfikę lub z innych ważnych powodów nie mogą odbyć się w formie zdalnej, dziekan, a w szkołach doktorskich dyrektor szkoły doktorskiej, może podjąć decyzję o ich realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Informacje o zajęciach dydaktycznych, które zostały wskazane do realizacji w formie tradycyjnej w budynkach UMK, będą umieszczone w terminie do 15 września 2020 r. na stronach internetowych wydziału, a w przypadku szkół doktorskich na stronach internetowych szkoły doktorskiej. Ostateczne plany zajęć zostaną opublikowane na ww. stronach do 21 września. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w formie tradycyjnej zostaną zaplanowane w dniach innych niż zajęcia w trybie zdalnym.

Pragniemy również poinformować, że domy studenckie będą otwarte i dostępne dla studentów. Podobnie, budynki Uniwersytetu będą otwarte i dostępne dla studentów oraz pracowników UMK. Informujemy ponadto, że immatrykulacje w roku akademickim 2020/2021 powinny zostać zaplanowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, możliwe jest również organizowanie dla studentów pierwszego roku spotkań informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Nie odbędą się natomiast w formie tradycyjnej uroczyste wręczenia dyplomów dla absolwentów.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 została ustalona w Zarządzeniu Nr 117 Rektora UMK z dnia 29 maja 2020 r.

z upoważnienia JM Rektora
prorektor Andrzej Sokala